Dia Internacional de les Dones
En aquest 8 de març, volem aprofitar la celebració del Dia Internacional de les Dones tot recuperant el seu origen reivindicatiu de la igualtat de condicions laborals i professionals de les treballadores. I és que, tot i els instruments legals de que disposem, als quals s’ha sumat la recentment aprovada Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la situació de les dones al mercat laboral no ha millorat en els darrers anys. Així, les dones tenen un major nivell de formació que els homes, però això no s’ha traduït en una reducció de les desigualtats en el mercat laboral: les dones continuen patint una important escletxa salarial (19%), contractes més precaris (el 22% d’ocupació a temps parcial enfront del 7% dels homes). I tot això s’acaba traduint en unes pensions que són un 31% més baixes per a les dones i en una prestació d’atur també un 12% inferior.

Segons l’indicador d’Igualtat de Gènere de Catalunya (IIGC) 2015 que ha elaborat per primera vegada el Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona per a l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE), es detecta una nova pobresa de dones formades que quan arriben al mercat laboral pateixen la desigualtat en sous i condicions laborals, sobretot després de la maternitat, i acaben tenint un elevat de risc de caure en la pobresa malgrat tenir una feina. Si el 2005 la taxa de risc de pobresa de les dones que treballaven era el 8,9%, per sota del 10,1% dels homes, una dècada després aquesta taxa de risc de pobresa a les dones ha pujat fins al 13,1%, superant amb escreix la dels homes; això vol dir que la crisi ha afectat més a les dones que treballen que als homes, a causa d’una precarietat econòmica més gran.

Pel que fa a la presència de les dones en llocs de decisió i influència a les empreses, l’any 2015, el nombre de dones que ocupaven llocs de direcció era un 45% inferior al dels homes (57.675 dones enfront de 104.025 homes), un percentatge que pràcticament no ha variat respecte al 2005; així, en aquest aspecte, els avenços són molt lents, com també en l’àrea de la representació política i institucional.

Les dones que treballem al món de la comunicació no som alienes a aquesta situació. Som majoria a les plantilles dels mitjans, que han estat greument afectats per ERO, acomiadaments, reduccions salarials i tancament de mitjans i, sobretot, som majoria entre els milers de col·laboradors a la peça que treballen en condicions precàries, sense contracte i sense cap seguretat laboral. Així, les dones periodistes i comunicadores estem patint també aquest empobriment, fins i tot estant-hi treballant, i també ens continuem trobant amb pocs avenços en la nostra presència als llocs de decisió de les empreses de comunicació.

Cal impulsar, doncs, un gran acord entre institucions, societat civil, el món empresarial i els sindicats, per tal de lluitar de manera contundent contra les desigualtats de les dones al mercat de treball, per aprofitar el talent femení, tot tenint en compte la càrrega total de treball de les persones, que inclouen les tasques de cura, per tal de construir una societat més coresponsable.

També reclamem que es compleixi la Llei d’Igualtat aprovada al Parlament català el passat juliol, fent especial èmfasi en assolir una presència equilibrada de dones i homes dins de les empreses i en els llocs de comandament, així com en institucions, governs i partits polítics.

Com a sindicat dels professionals de la informació a Catalunya, reiterem l’exigència que el Govern reguli la professió periodística com a única manera de garantir els drets laborals i professionals de les dones i homes que l’exerceixen, així com la igualtat d’oportunitats reals. Una professió més justa i igualitària ajudarà a respectar el dret a la informació de la ciutadania, essencial en qualsevol societat que vulgui ser realment democràtica.

Per la plena igualtat entre homes i dones als mitjans de comunicació

Per la regulació laboral de la professió periodística que reconegui els drets dels col·laboradors, un col·lectiu fortament feminitzat

Barcelona, 8 de març de 2016