El Sindicat de Periodistes de Catalunya reclama el vot afirmatiu de tots els professionals de la informació d’RTVE en el referèndum que es celebra avui a tot Espanya per aprovar el projecte d’Estatut d’Informació per a la radiotelevisió estatal, una antiga aspiració dels treballadors.

L’Estatut ve a reforçar els mecanismes per avançar en la independència i la professionalitat a les empreses de la Corporació RTVE, i ha de servir per vigilar des de la base el dret a la informació de la ciutadania, un principi constitucional que és garantia d’una opinió pública ben formada.

Des de Catalunya, a més, s’ha aconseguit tenir tres representants en els Consells d’Informatius d’àmbit estatal: dos en el de televisió, i un en el de ràdio. Es garanteix així que els problemes o conflictes professionals que puguin sorgir en els centres de Catalunya poden ser aportats directament per representants elegits des d’aquí.

Per tot això reiterem la crida a participar massivament en el referèndum per aprovar l’Estatut i a fer-ho afirmativament per poder disposar d’una eina legal que empari drets com la clàusula de consciència.

Les limitacions que pugui tenir l’actual projecte poden ser superades més endavant amb reformes que millorin els continguts : però cal començar a caminar per no malbaratar els 20 anys de lluita per a la seva consecució.

Barcelona, 18 d’abril de 2008