Els participants en el seminari Drets d’autor en l’era digital: per un tracte just per als periodistes de la Federació Europea de Periodistes (Salònica 11 i 12 de desembre) han arribat a les següents conclusions:

– Que els drets d’autor dels periodistes, inclosos els drets econòmics, han de ser respectats de forma estricta en aquells països europeus en què es qüestionen, per poder mantenir la qualitat en el periodisme. Aquest principi s’ha d’aplicar en tots els mitjans (tipus de mitjans), incloses aquelles notícies elaborades només en línia.

– Que una aplicació estricta dels drets morals, inclosos els drets a la paternitat i a la integritat, és crucial en el món digital, en particular per assegurar que la ciutadania té accés a una cobertura dels fets que es provi autèntica.

– Que els periodistes han de ser capaços de retenir els seus drets d’autor per poder negociar acords.

– Que la manca de protecció dels drets d’autor en les condicions imposades per les xarxes i mitjans socials en aquells que aporten continguts posa en perill els drets d’autor i els drets dels consumidors en relació amb aquests continguts.

– Que la FEP reforçarà el diàleg i cooperació amb les organitzacions de consumidors per contribuir a reforçar la protecció dels drets de propietat intel•lectual per a tots els creadors.

– Que cal més transparència en la gestió i remuneració dels drets d’autor.

– Que qualsevol gestió col•lectiva dels drets d’autor ha de ser realitzada per organitzacions que representin a una proporció significativa d’autors.

– Que la imposició de contractes injustos sobre els freelance hauria acabar i que els freelance haurien de tenir l’opció de poder afiliar-se a sindicats i beneficiar-se de la negociació col•lectiva.

– Que les biblioteques i altres institucions que estiguin digitalitzant continguts protegits haurien de portar a terme una recerca dels autors amb la diligència deguda, abans de publicar obres òrfenes.

– Que s’ha de demanar i pagar una llicència abans de digitalitzar obres periodístiques.

– Que les llicències col•lectives esteses han de ser considerades com una solució per a la digitalització d’obres òrfenes, quan les llicències siguin gestionades per una societat que representi a una proporció significativa d’autors.

Aquestes conclusions del seminari serviran per dissenyar un manual pràctic per a periodistes sobre com defensar i protegir els seus drets d’autor, que la Federació Europea de Periodistes publicarà pròximament.