Treballadors de Catalunya Ràdio aniran demà al matí al Parlament per pressionar contra la reforma de la Llei de la CCMA que reclama la desaparició de la publicitat de la ràdio pública. L’SPC demana als grups parlamentaris que mantinguin el finançament mixt del mitjà.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya/Sindicat de Professionals de la Comunicació reclama coherència als grups del Parlament de Catalunya perquè mantinguin el finançament mixt (via pressupostos i publicitat) dels mitjans públics de la CCMA en la reforma de la Llei de la Corporació, d’acord amb la Llei Audiovisual catalana i amb la normativa europea que contempla aquest finançament.

L’SPC dóna suport a les gestions i al detallat estudi fet pel Comitè d’empresa de Catalunya Ràdio que demostra la caiguda de la publicitat els darrers anys i la possibilitat de convivència entre operadors de ràdio públics i privats. Un objectiu que l’Associació Catalana de Ràdio diu defensar però que nega quan reclama del legislador que posi una data a la desaparició de la publicitat a Catalunya Ràdio.

El sindicat també defensa l’esmena presentada pel Comitè d’empresa de TV3 als grups parlamentaris que reclama una moratòria de la disposició addicional segona del projecte de reforma de la CCMA que proposa que tota reducció progressiva de la publicitat ha d’anar acompanyada sempre d’una aportació econòmica pública equivalent que la substitueixi.

Apel•lem per tant als parlamentaris a què eliminin del projecte de reforma la referència a que hi haurà una disminució progressiva de la publicitat a la ràdio “fins a la seva desaparició”, perquè contradiu tota la trajectòria i principis fundacionals de la Corporació, i també a que donin suport a una moratòria a tota la disposició, en uns temps en què la caiguda en picat dels ingressos per publicitat la fan del tot inaplicable.

Barcelona, 13 de febrer de 2012