Més d’un centenar d’experts compareixeran a partir del mes de maig davant la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats i obriran així el període decisiu per al redactat definitiu de l’Estatut del Periodista Professional. Entre les persones que hi intervindran hi haurà els dirigents d’organitzacions sindicals de periodistes de països en els quals hi ha en vigor normatives com la que es proposa amb aquesta iniciativa legislativa. Les associacions que formen part del Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP), a través del qual s’ha impulsar aquesta proposta, han posat en marxa una campanya per reclamar davant els parlamentaris un text el més ambiciós possible, en la línia dels que hi ha a França, Itàlia, Portugal o els països nòrdics. La campanya consisteix bàsicament en l’impuls d’actes públics explicatius de l’Estatut, en els quals es vol destacar que aquesta proposta no pretén només regular per llei quins són els drets i els deures de la professió sinó que -principalment- vol garantir el dret de la ciutadania a rebre una informació veraç, plural i de qualitat.

L’SPC farà el pròxim mes de juny una presentació pública de l’Estatut del Periodista Professional. És previst que hi assisteixin el portaveu del grup d’Esquerra Verda, Joan Herrera, com a diputat proponent de la llei al Congrés dels Diputats, i el secretari general de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), Enric Bastardes. La resta de ponents encara és pendent de confirmació. El Sindicat convida de manera especial les organitzacions cíviques i socials més importants de Catalunya per explicar-los l’abast d’aquest document, ja que la promulgació de l’Estatut del Periodista Professional ha de beneficiar el conjunt de la ciutadania, conjuntament amb els professionals de la informació.

Un altre element de la campanya és la tramesa de missatges electrònics als membres de la comissió parlamentària per part de comitès d’empresa, seccions sindicals als mitjans i col·lectius de treballadors, en els quals es reclama l’aprovació d’un Estatut “que ens permeti actuar com a garants del dret de la ciutadania espanyola a rebre informació veraç, plural i completa”. El text legislatiu en tràmit, es recorda en la petició, “regula la funció dels professionals de la informació i garanteix la seva necessària independència sense afectar els drets de les empreses ni la llibertat de premsa”. També es reclama als diputats que “l’Estatut no és suficient per ell mateix per garantir aquests drets i que és necessari que en el termini més breu possible de temps hi hagi una llei dels drets laborals dels periodistes que acabi amb la insostenible precarietat que impedeix que els professionals de la informació exerceixin la seva tasca amb dignitat”. Es fa notar als membres de la comissió que “el 30% dels periodistes de l’Estat espanyol no tenen contracte de treball o perceben salaris per sota dels nivells elementals de supervivència”.