Les negociacions en les quals ha participat el Sindicat en els darrers mesos s’han centrat en La Vanguardia, l’Avui, El Mundo de Catalunya, Regió 7, El Mundo Deportivo i Diari de Tarragona. En el cas de Regió 7, El Mundo de Catalunya i Diari de Tarragona, la presència de l’SPC a les converses amb l’empresa s’ha fet en solitari mentre que a la resta de mitjans s’ha fet compartint la representació laboral amb altres forces sindicals.
En el cas de La Vanguardia, la intervenció del sindicat es va centrar en les converses dutes a terme per regularitzar diverses situacions laborals anòmales i que va acabar amb l’acord de fer 22 contractes nous, una bona part d’ells per a fotògrafs. La situació que es vivia al rotatiu del grup Godó va fer que les negociacions fossin complicades i que s’hagués de recórrer a la convocatòria de vagues per forçar l’empresa a modificar la seva actitud.
A El Mundo de Catalunya i Regió 7 s’han tancat les negociacions de conveni. A El Mundo de Catalunya s’ha inclòs una paga lligada a beneficis ja que aquest diari, per primera vegada, ha tancat el seu exercici amb resultats positius. També s’han inclòs diverses millores socials en temes de vacances i tiquets restaurant i s’han fixat també aspectes referents a la contractació. A Regió 7 s’ha firmat un augment salarial del 2% i s’han regulat millores en l’estructura de les categories professionals.
A Diari de Tarragona i l’Avui les negociacions encara no han acabat. A l’Avui es plantejar el manteniment de l’IPC i diverses millores de caràcter social.
Al Mundo Deportivo es va participar en les negociacions per resoldre el conflicte creat per l’acomiadament de quatre fotògrafs; situació que es va aconseguir reconduir i es va pactar amb l’empresa l’entrada en plantilla d’aquestes persones obertes de manera gradual.
En altres mitjans, l’SPC ha participat en les negociacions amb l’empresa per mitjà dels seus comitès d’empresa. Un d’aquests és El País on, després d’una convocatòria de vaga per al mes de març, es va assolir un acord amb l’empresa per la regularització laboral de treballadors sense contracte.
Les irregularitats pel que fa a la contractació als mitjans de comunicació és una de les qüestions que més ha motivat la intervenció del Sindicat a les empreses. Es tracta d’una dinàmica en la qual les empreses cada cop intenten fer la situació més precària. Les mobilitzacions en diferents mitjans i per diferents motius han frenat algunes iniciatives i s’ha aconseguit reconduir-les cap a sortides pactades que, més o menys, tothom ha considerat acceptables.
D’altra banda, per al mes d’octubre es preveuen eleccions sindicals al Diari de Terrassa, on el Sindicat presentarà una candidatura.