El Diari de Girona, que pertany a Prensa Ibérica SA, més conegut com a grup Moll, va acomiadar el seu cap de fotografia, Jordi Ribot per la senzilla raó que és dels que més es queixava a les assemblees de la situació laboral que es viu al rotatiu. Jornades d’onze i dotze hores amb quasi sense temps per dinar és una de les característiques principals de com es treballa al diari. En un comunicat, els redactors de Diari de Girona afirmaven que el rotatiu “esgrimeix últimament la bandera de l’honestedat, l’interès de destapar totes les corrupteles de la societat gironina però no suporta que els seus treballadors puguin fer el mateix amb la mateixa empresa”.
L’acomiadament de Ribot va moure una bona part dels professionals gironins que van celebrar una assemblea a la seu del Col·legi de Periodistes, de les més nutrides que s’han fet a la ciutat, on es va discutir la situació laboral a les comarques gironines, especialment la dels fotògrafs. L’abús que continua fent El Punt, obligant els redactors de totes les seves edicions a fer fotos, continua essent un dels temes que més ampolles aixeca. D’aquesta assemblea en va sortir un manifest que reproduïm en aquesta mateixa pàgina i que tenia l’objectiu, al mateix temps que intentar que els periodistes prenguessin consciència de la seva situació, de donar a conèixer al conjunt de la societat gironina les precàries condicions en què treballen els professionals de la informació.
L’assemblea de fotògrafs va decidir dinamitzar el sector a les comarques gironines, per la qual cosa es va escollir una comissió per impulsar els treballs. Diferents circumstàncies professionals dels membres d’aquesta comissió han endarrerit una mica la feina, però l’acomiadament de Ribot ha estat per a molts la gota que ha fet vessar el vas de la paciència.