L’activitat sindical de l’SPC en els darrers mesos ha estat centrada en les eleccions sindicals en diversos mitjans i la negociació de convenis i els diferents conflictes que hi ha hagut a les empreses, sobretot al voltant de la manca de regularització del col·lectiu de fotògrafs. En el quadre adjunt podeu veure quina és la representació del Sindicat en els diferents comitès d’empresa dels mitjans de comunicació catalans i podreu comprovar, tal com diu el titular, que l’SPC manté la seva presència als comitès.
En l’edició passada de Fil Directe ja parlàvem de les mobilitzacions que el col·lectiu de fotògrafs havia protagonitzat en diferents mitjans: El Mundo Deportivo (que ara, amb la nova maquetació, ha perdut l’article), El Periódico, La Vanguardia i El País, entre d’altres. Entre aquests altres hi ha el Diari de Girona, que va acomiadar l’únic fotògraf que tenia en plantilla, Jordi Ribot. Això va suscitar que el sector es mobilitzés i, per primer cop en molt de temps, els periodistes gironins es van reunir en assemblea per debatre els seus problemes concrets. D’aquesta feina, en va sortir un manifest, que reproduïm en aquestes pàgines.