El digital “lamarea.com” publica que la Conselleria de Presidència de la Xunta de Galícia ha signat, en el primer quadrimestre de 2015, convenis directes amb mitjans de comunicació que els atorguen a aquests gairebé mig milió d’euros.

“Els 485.274,32 euros estan destinats a fomentar la lectura de premsa escrita i l’ús de tecnologies de la informació per l’alumnat no universitari. Això sí, una foment que es fa a través dels mitjans seleccionats. Aquesta injecció de diners públics als mitjans, a diferència del que es concedeix via subvenció, no passa per un procés de concurrència competitiva, en el qual les regles estan clares i el repartiment es fa tenint en compte certs barems.

La capçalera que surt més ben parada del repartiment és La Veu de Galícia, que rep 243.709 euros. 149.000 estan vinculats a la seva edició en paper, dins dels convenis per al foment de la lectura de premsa. La resta pertany al conveni relatiu a l’ús de les tecnologies de la informació per part de l’alumnat i està lligat a la pàgina web del diari.

En segon lloc està Faro de Vigo, que rep un total de més de 100.000 euros, la majoria per a la seva edició en paper. El segueixen, amb números molt inferiors, El Progreso de Lugo, Editorial Compostela (per El Correo Gallego, en web i paper), La Región, La Opinión de La Corunya, Editorial La Capital (per Diario de Arousa, Diario de Ferrol i El Ideal Gallego), Lérez Edicions (per Diario de Pontevedra) i Rias Baixas de Comunicación (per Atlàntic Diari).

No és la primera vegada que la Xunta injecta diners als mitjans via conveni. El 2014, com va publicar Praza Pública, “també es van signar acords similars.” El mitjà assenyala que a més d’aquestes ajudes, el mateix dia que es van fer públics aquests convenis, la Secretaria Xeral de Mitjans va fer pública “una ampliació de les ajudes a empreses periodístiques i de radiodifusió de més de mig milió d’euros.

Així, amb el crèdit inicial consignat en la convocatòria original (1.135.000) sumen un total de 1.675.000 euros. Aquestes subvencions estan destinades en la seva major part a premsa en paper i, en menor quantia, a ràdio i internet. Per accedir-hi, la condició és que comptin amb espais o programes que difonguin la “cultura gallega”.