La direcció de l’agència i el Comitè Intercentres de l’empresa han arribat a un acord sobre l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), presentat el passat 15 de juny, pel qual s’assegura la viabilitat de la companyia i fa innecessaris els 275 acomiadaments que es pretenien.

“EFE no ha de perdre el caràcter públic i la vocació universal, per això el Comitè Intercentres ha demanat a l’accionista, la SEPI, que tracti de pal•liar el deteriorament humà i informatiu que es produirà en els pròxims mesos a l’agència”, assenyala el comunicat del Comitè Intercentres.

L’acord subscrit inclou baixes voluntàries indemnitzades, reducció de la jornada i proporcional del salari al 25%, fins a arribar a 275 treballadors, i la conversió del contracte de treball a fix discontinu fins al màxim de 168 llocs, entre altres mesures.

A més, es pacta una rebaixa salarial d’entre el 8 i el 12% que, de forma escalonada, afectarà la totalitat de la plantilla, excepte als treballadors, que de forma voluntària, s’hagin acollit a l’esmentada reducció de jornada i sou del 25%.

També es fa ferm l’acord previ sobre prejubilacions voluntàries a partir dels seixanta anys.

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), partícip de la negociació i que va treballar gran part de les propostes i les millores, entén que s’ha arribat al millor acord possible i valora el notable esforç dels treballadors que amb el sacrifici dels seus drets faran possible la superació de la difícil situació de l’agència, de la qual ells no han tingut cap responsabilitat.