La Coordinadora de Comitès d’empresa de Grup Zeta ha informat en el seu blog del creixent malestar que hi ha entre els treballadors del grup a causa de les darreres actuacions de l’empresa que no ha dubtat en titllar «d’agressions». La coordinadora explica que s’ha reunit «amb caràcter d’urgència per analitzar les últimes agressions de la direcció a la plantilla de diverses empreses. Es tracta d’un repunt preocupant de la conflictivitat laboral que es produeix poc abans que Agustí Cordó assumeixi la seva responsabilitat com a nou conseller delegat de la companyia.»

La resta de la nota diu que «com a resultat de la reunió es va decidir enviar una petició de reunió a la comissió executiva de Grup Zeta perquè expliqui a la Coordinadora els grans canvis que estan duent a terme en Grup al refinançar el deute, separar-la en dues parts, crear una direcció general digital i nomenar un nou conseller delegat després de la mort de Juan Llopart.»

Segons la coordinadora, els conflictes laborals oberts al Grup Zeta són:

1.– Impagament de prejubilacions. El personal de la societat dissolta Distribuciones Periódicas, S.A. (Dispesa), que va subscriure un pla de baixes incentivades i prejubilacions, està trobant problemes en el cobrament del conveni especial que hauria d’haver ingressat Grup Zeta a VidaCaixa. La Coordinadora ha creat una comissió de control per buscar solucions al problema i no es descarten accions legals.

2– Segregació d’El Periódico de Catalunya sense plenes garanties. L’empresa ha segregat al personal d’Ediciones Primera Plana, S. a. a una nova societat: El Periódico de Catalunya, S.L. per la via directa i sense arribar a un acord amb el comitè d’empresa. El principal conflicte és que l’empresa no vol garantir al personal subrogat que el Grup Zeta segueix oferint-los garanties laborals, una cosa que sí que ha fet per a la banca, a la qual si que ofereix garanties mercantils.

3.– Retallada salvatge de plusos a Sport. A Ediciones Deportivas Catalanas, S.A. (editora del diari Sport), l’empresa ha dut a terme una aplicació de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors per eliminar diversos plusos de conveni a més de rebaixar categories professionals i introduir canvis de funcions amb la intenció que els redactors puguin fer qualsevol tipus de tasca. La negociació és pràcticament impossible doncs el director de Recursos Humans, David Casanovas, ha estat incapaç d’arribar a cap pacte ni de suavitzar les decisions de l’adreça aplicant una mica de sentit comú.

4.– Acomiadaments en revistes. L’empresa ha comunicat alguns acomiadaments a l’àrea de revistes​. A més falta informació sobre l’aposta digital en algunes capçaleres i sobre la inversió en l’edició en paper, on ara com ara hi ha els ingressos​.

5.– Opacitat en els canvis. A causa de la falta d’informació als comitès respecte dels nous nomenaments de l’alta direcció i de la nova estratègia digital així com dels canvis que ha suposat el refinançament i la separació del deute de Grup, la Coordinadora creu imprescindible una reunió explicativa a la màxima representació de l’empresa (actualment Antonio Asensio i Conrado Carnal).