Per arribar a això no calien vuit anys de retard

El Sindicat de Periodistes no pot sinó lamentar l’acord de distribució de llocs en el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, basat en quotes i equilibris entre partits, i amb perfils allunyats dels que preveu la nova Llei.

La reforma de la Corporació no contemplava només la desgovernamentalització de l’ens i dels mitjans que en depenen, sinó també la despartidització, en la línia d’independència i del seu caràcter públic. Per això la Llei de la CCMA va trigar vuit anys, i ara calia esperar que les coses es farien d’acord amb el nou model.

No ha estat així, i no sols la majoria de candidats responen a un perfil que no concorda amb el requisit de no seguir directrius de tipus polític i econòmic, sinó que a més repeteixen tres consellers de l’actual consell d’administració, educats en el vell model de la quota i de la corretja de transmissió.

Des de l’SPC reclamem del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que ha tingut una trajectòria d‚independència i de transversalitat en la seva actuació, i que ha inspirat els principis que modelen la nova Llei de la CCMA, que sigui coherent amb els seus principis i que no avali una proposta partitocràtica que condiciona d’entrada, i per sis anys, l’aplicació d’un model molt progressiu sobre el paper i que hauria d’inspirar la gestió i el control del conjunt dels mitjans audiovisuals públics de Catalunya.

Barcelona, 11 de gener de 2008