“Per uns mitjans públics que siguin de tots i per a tots” va ser el lema central de l’assemblea anual de l’SPIB celebrada el dissabte 30 de maig. A la reunió es va decidir continuar lluitant per uns mitjans de comunicació públics, lliures, cohesionadors, crítics, fets per professionals independents dels poders polítics i econòmics i per als ciutadans que els financen amb els seus imposts. I es va criticar la “privatització” del model d’IB3.

També es va decidir la creació de seccions sindicals en els mitjans de comunicació públics i privats que haurien d’actuar com a interlocutors amb les empreses sense interferir les feines dels Comitès d’Empresa.

Es va parlar de la “polivalència forçada” i es va exposar alguns exemples sobre la suposada obligatorietat d’alguns redactors d’IB3 televisió d’escriure també les seves cròniques per a la pàgina web de l’empresa i de redactors o tècnics que han de fer feines diferents a aquelles per les quals varen ser contractats. Els objectius prioritaris dels representants dels treballadors a IB3 són justament aconseguir un conveni col·lectiu amb equiparació de sous i delimitació de funcions. A la TV de Mallorca les negociacions del conveni han avançat a molts punts, però el tema de les categories professionals continua essent una assignatura pendent.

D’altra banda, el sindicat balear es va solidaritzar amb els sis acomiadats a Ultima Hora- Punt Radio i va posar els seus mitjans a la seva disposició.

Tota la informació a la web de l’SPIB