El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) ha fet arribar als partits polítics catalans i a les principals candidatures el seu manifest Mitjans locals: democratització, professionalitat i estabilitat per garantir la qualitat demanant-los que incorporin les seves propostes en els respectius programes electorals per als comicis del pròxim 28 de maig. Cada cop que hi ha eleccions, el sindicat reclama a les formacions polítiques que incloguin la defensa del dret a la informació en la seva acció de govern. I en aquesta ocasió ha fet el mateix.

El dret a la informació de la ciutadania està reconegut per l’article 52 de l’Estatut i l’article 20 de la Constitució i fins ara encara no ha estat regulat ni per la Generalitat ni pel Govern espanyol. No obstant això, l’SPC continua reclamant-ho i exigint a les administracions actuacions concretes per garantir aquest dret. L’administració local també té obligacions en aquest àmbit, ja que hi ha moltes ciutats i municipis que disposen de mitjans de comunicació de titularitat pública que han de ser gestionats de manera democràtica. També tenen l’obligació de dur a terme polítiques amb els mitjans locals privats –siguin de caràcter comercial o de caràcter no lucratiu, del Tercer Sector o comunitaris– perquè puguin accedir a publicitat institucional o altres tipus d’ajudes o convenis en igualtat de condicions i amb un tracte just.

El manifest va ser elaborat per primera vegada per a les eleccions municipals de 2007, ha estat actualitzat en cada ocasió i, la darrera, ho va ser amb ocasió del darrer congrés del sindicat, celebrat el 4 de febrer passat. En aquest escrit s’afirma que «les administracions públiques locals vetllaran –en el marc de les seves competències i atribucions– perquè els treballadors i treballadores de les empreses informatives en el seu àmbit territorial disposin de les millors condicions laborals i professionals per fer la seva feina i per garantir el dret a la informació de la ciutadania, un dret humà bàsic i universal».

Amb relació als mitjans públics locals es reclama que «els ajuntaments i entitats locals han de garantir el dret a la informació, la llibertat d’expressió i el pluralisme polític i social en els mitjans de comunicació que en depenguin. Les corporacions locals vetllaran per garantir aquests drets constitucionals adequant els seus reglaments d’organització i funcionament als criteris contemplats a la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya.»  També es diu que «els equips de govern dels ens locals vetllaran perquè les condicions laborals de les persones que treballin en aquests mitjans de titularitat pública siguin les que corresponen a la seva tasca, evitant totes aquelles situacions de precarietat que posen en perill la independència professional i la qualitat de la seva feina. Especialment, no es pot abusar dels contractes per obra o servei i, en concret, per a les persones que desenvolupen la seva tasca en els informatius, que són un servei permanent.»

En el cas dels mitjans locals privats, «les administracions públiques locals afavoriran que tots ells estiguin sota l’empara d’un conveni propi o de ram. En les seves ofertes públiques de publicitat, subvencions o qualsevol altra mena d’ajuda pública a les empreses de comunicació del seu territori establiran mecanismes per premiar aquelles que tinguin pràctiques laborals respectuoses amb el seu personal, tant amb el que està en plantilla com amb els/les que estan a tant la peça.» Finalment, sobre els mitjans del Tercer Sector el manifest insta a les administracions públiques locals a vetllar «perquè els mitjans del Tercer Sector impulsats pels moviments socials dels seus àmbits territorials puguin desenvolupar-se en igualtat de condicions als de propietat pública o privada. En aquest sentit, evitaran qualsevol mena de discriminació en el moment d’atorgament de convenis de publicitat, ajudes o altres mecanismes de
suport als mitjans de comunicació en general».

L’SPC fa una crida a les candidatures a assumir aquests criteris i, als equips de govern que surtin dels comicis del 28-M, que els incorporin en el seu pla d’acció. L’article 52 de l’Estatut obliga totes les administracions públiques, sigui quin sigui el seu àmbit territorial. El sindicat vol recordar també als partits i a les candidatures l’Acord per a una campanya electoral lliure de discursos racistes i estigmatitzadors de les persones migrades signat recentment al Palau de la Generalitat per diverses formacions polítiques i les organitzacions professionals més importants.