El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) organitza per al proper dimecres 13 de juny, a les set del vespre a la Casa Golferichs de Barcelona (xamfrà c. Viladomat-Gran Via), una taula rodona sota el títol de La Llei Orgànica d’Igualtat entre dones i homes i la seva aplicació a la negociació col·lectiva a les empreses i mitjans de comunicació. A la sessió participaran, entre d’altres, Encarna Bodelón, professora de Filosofia del Dret a l’UAB i directora del Master en polítiques d’Igualtat de Gènere; Mònica Geronès, Cap de l’Àrea d’Igualtat del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya; Roser Colomina, Directora de RR.HH. de Catalunya Ràdio, i Pedro Gómez, delegat sindical de l’SPC al diari Sport.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins del conjunt d’activitats que el Sindicat vol desenvolupar per adaptar la realitat de les empreses de comunicació de Catalunya al que estableix la nova normativa en matèria d’igualtat de gènere. El dia 22 de març passat va ser aprovada al Congrés dels Diputats la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre homes i dones. Aquesta llei serveix de marc perquè totes les polítiques públiques considerin aquesta igualtat com un element imprescindible i transversal de totes les seves accions i per a conscienciar la societat sobre el dret a la igualtat d’oportunitats i sobre la seva importància en la vida pública i privada de les persones. Un aspecte fonamental d’aquesta Llei és la seva concreció en les empreses i en les relacions laborals. En aquest sentit, la Llei modifica l’Estatut dels Treballadors i obliga a negociar (Art. 85.1) a tots els convenis laborals mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral o, en el cas d’empreses de més de 250 treballadors/es, a la realització i posada en marxa de Plans d’Igualtat.

Des de l’SPC es pretén que els convenis de les empreses de comunicació incorporin mesures per fer efectives les noves disposicions en aquesta matèria i accions específiques dirigides a promoure la millora de les condicions laborals i professionals de les dones que hi treballen. Per això, volem portar a terme un projecte que promogui el coneixement de la nova Llei i d’altres legislacions ja existents en matèria d’igualtat i de polítiques de gènere, entre els i les nostres delegats/des sindicals a les diferents empreses del sector perquè les puguin aplicar a la negociació dels convenis col·lectius. D’altra banda, volem promoure la realització de diagnosis de gènere en l’àmbit de cada empresa per poder negociar Plans d’igualtat, tant en els casos en els quals la Llei obliga, com en els que no, ja que creiem que és positiu incorporar mesures d’aquest estil en totes les empreses on sigui possible, així com també la contractació dels serveis d’un/a agent d’igualtat.