Els mitjans de comunicació estan clarament influïts per l’acció dels gabinets de premsa, tant per establir què és notícia com en la forma d’explicar-la. En el context d’aquesta realitat, l’SPC vol iniciar el debat sobre la necessitat de regular o no la relació entre gabinets i mitjans de comunicació i on són els límits per influir-hi.

Cal posar límits legals a aquesta situació, a aquesta capacitat d’influència? Cal regular la relació entre gabinets i mitjans més enllà de les bones pràctiques i les bones intencions? Perjudica l’existència dels gabinets de premsa la professionalitat i la independència dels mitjans? Beneficia a aquells que poden pagar-se un millor gabinet de premsa? Tenen els periodistes de gabinets les mateixes obligacions ètiques i deontològiques que els de mitjans? Aquestes són algunes de les preguntes que es llançaran a una jornada oberta a professionals dels gabinets i dels mitjans de comunicació.

A la taula rodona del 18 d’octubre, Goretti Palau s’encarregarà d’exposar la ponència marc i també intervindran Jordi Navarro, president de l’Associació de la Comunicació Pública; Marta Rosés, del gabinet de comunicació de la Cambra de Comerç de Barcelona; Montse Santolino, del gabinet de comunicació de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament; Toni Gasa, director de comptes de l’agència de comunicació Equipo Singular; Pilar Casanova, de la Comissió de Gabinets del Col•legi de Periodistes de Catalunya i Vicent Canet, secretari de Gabinets de l’SPC.

Drets laborals

El proper 13 de desembre també a Barcelona, l’SPC organitzarà una altra taula rodona sobre els drets laborals als gabinets de comunicació, en el marc del seguit d’actes i actuacions per abordar aquest àmbit que es va marcar el sindicat en el congrés de l’any passat. Les inscripcions a qualsevol de les dues jornades es poden realitzar a través del correu electrònic: gabinetscomunicacio@gmail.com

Informe sobre gabinets

D’altra banda, el passat 4 d’octubre es va presentar l’Informe de Gabinets de Comunicació de l’SPC elaborat a partir d’una enquesta interna entre afiliats al sindicat sense valor estadístic, i sense ser representatiu del sector, però que vol ser una primera aproximació per orientar la política del sindicat al respecte. Ressalten dades com un alt grau d’externalització (el 40,9% declara treballar a casa) i d’altra banda, la majoria declaren treballar a gabinets privats (front un 22% que treballa a gabinets públics i un altre 22% al tercer sector). El perfil majoritari que mostra aquest informe és el d’un professional que treballa en un gabinet petit o mitjà d’una empresa petita o mitjana, del sector privat i amb representació sindical. Tot i l’alt grau de satisfacció amb la relació entre la categoria laboral i el salari, el 31,8% cobra menys de 18.000 euros bruts i un 38,7% entre 18.000 i 30.000 euros. D’altra banda, els periodistes que han passat de mitjans de comunicació a gabinets, en un 70% ha estat per les condicions laborals, per la crisi o perquè els mitjans estan retallant plantilles.

Entre les reivindicacions que reclamen els periodistes de gabinets destaquen: la regulació dels drets i deures ètics (el 81,6% pensa que el periodista de gabinet té les mateixes obligacions ètiques d’un mitjà de comunicació), la regulació i defensa dels drets laborals dels periodistes de gabinets i la promoció de formació específica.

gabinetscomunicacio@gmail.com