El Sindicat de Periodistes de Catalunya, tal com fa habitualment quan hi ha convocatòries electorals, s’ha adreçat als principals candidats per als pròxims comicis al Parlament de Catalunya de l’1 de novembre i els ha demanat que assumeixin compromisos amb els treballadors de la comunicació de les empreses catalanes. En aquests moments s’és encara en període de concertació de les respectives entrevistes, del resultat de les quals el Sindicat informarà un cop s’hagin celebrat. Un dels temes més importants que planteja l’SPC als candidats és la ja ineludible reforma de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió de manera que es reclama que sigui pràcticament la primera llei que aprovi el futur Parlament. En aquest sentit, cal recordar que l’Estatut de Catalunya recentment aprovat estableix clarament -tal com va proposar l’SPC- com s’han de gestionar els mitjans públics de comunicació. Altres qüestions que es posen sobre la taula dels presidenciables és la regulació de les pràctiques dels estudiants a les empreses de comunicació, la gestió dels drets d’autoria dels periodistes, mesures de lluita contra la precarietat laboral i la responsabilitat de la Generalitat sobre el conjunt dels mitjans públics que operen a Catalunya.