La candidatura de l’SPC ha guanyat les eleccions sindicals al diari Sport, celebrades aquest dimarts passat 15 d’octubre a la redacció de la capçalera esportiva de Z. La llista del sindicat era l’única que es va presentar i per tant els cinc membres del nou comitè d’empresa són de la nostra candidatura. Aquestes eleccions s’han fet després d’un període traumàtic al grup on s’han patit expedients de regulació que han suposat la pèrdua d’un gran nombre de llocs de treball a totes les empreses de Grupo Z. Fins i tot hi ha hagut un canvi de propietat, després que els anteriors amos, la família Asensio, venguesssin Z a Prensa Ibérica, de Javier Moll. Aquest comitè s’afegeix al que va ser escollit fa unes setmanes a El Periódico, on també l’única candidatura, la de l’SPC, també va obtenir les nou places del comitè d’empresa.