El secretari d’Universitats i Estudiants en Pràctiques de l’SPC, Xabier Arkotxa, va participar en una xerrada amb els estudiants de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme de la Universitat Rovira Virgili (URV) de Tarragona, en la qual es va discutir sobre la situació general del sector a Catalunya i Espanya. Uns 150 alumnes i diversos professors van assistir a la sessió, moderada per David Domingo, un dels docents del centre. El representant de l’SPC va afirmar en la seva intervenció: “No pot haver-hi autèntic periodisme, al servei de la ciutadania, si no es respecta la independència del periodista i la seva dignitat professional”. En el diàleg posterior, els futurs professionals es van interessar per qüestions com ara les pressions que s’exerceixen sobre els periodistes, la clàusula de consciència, la situació dels free-lance, els treballadors dels gabinets de comunicació, la formació dels futurs periodistes i el paper dels estudiants en les pràctiques als mitjans. L’acte es va celebrar en l’àmbit del cicle de conferències amb professionals que el departament de la URV organitza per complementar la formació dels seus alumnes i de la política de col·laboració de l’SPC amb els centres universitaris catalans en els quals s’imparteixen les llicenciatures de comunicació. L’SPC també va explicar el seu punt de vista sobre com s’han de desenvolupar les pràctiques dels estudiants als mitjans de comunicació, expressat en un document que es pot consultar a la pàgina web de l’SPC (www.sindicat.org).