El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha enviat amb motiu del 5-N una carta a tots els diputats i diputades del Parlament de Catalunya en la qual se’ls demana el seu màxim suport a totes les iniciatives en favor del dret a la informació de la ciutadania. Aquest escrit s’emmarca en la campanya que la Federació Europea de Periodistes (FEP) ha convocat per avui 5 de novembre a tot el continent on a la gran majoria de països els sindicats de periodistes han organitzat diferents actes i mobilitzacions per defensar el periodisme, com a garant del dret a la informació de la ciutadania. Una altra carta amb continguts gairebé idèntics ha estat enviada als presidents de les dues associacions municipalistes catalanes perquè la traslladin a tots els alcaldes catalans. A continuació transcribim la carta enviada:

«Avui és dia 5 de novembre, dia en el qual la Federació Europea de Periodistes (FEP) –branca europea de la Federació Internacional de Periodistes (FIP)– ha convocat mobilitzacions en tot el continent en defensa del dret a la informació de la ciutadania, que està sent objecte de greus amenaces i perills en bona part dels països. A Espanya i Catalunya aquesta situació no és pas millor sinó més aviat tot el contrari. Em dirigeixo a vostè com a representant de la societat catalana per demanar-li el seu màxim suport a totes les iniciatives en favor d’aquest dret fonamental en qualsevol democràcia, un dret bàsic a partir del qual es poden defensar tota la resta de drets reconeguts en les societats avançades.

Les organitzacions de periodistes enquadrades a la FEP es proposen una jornada reivindicativa en totes les grans ciutats europees. Sota l’anunci de Periodisme malalt: perill per a la democràcia, s’amaga el malestar dels professionals de la informació en un sens fi de creixents preocupacions: insuportable pressió política sobre informadors; imparable concentració de mitjans que redueix la pluralitat; progressiva degradació de les condicions de treball i precarietat salarial, serien una síntesi del diagnòstic de la malaltia.

Si els mals detectats a Europa en el seu conjunt són alarmants a l’Espanya actual són molt més greus. Són molts els mitjans que pretenen suplantar els poders democràticament constituïts marcant l’agenda al Poder Judicial, a l’Executiu i al Legislatiu i pretenent constituir-se en un únic poder absolut i absolutista. Són moltes les complicitats de mitjans i partits polítics per a manipular més que informar. Són moltes les opinions canallesques i sense escrúpols que s’imposen sobre el debat plural de les idees. A això cal afegir altres mals que afecten els periodistes, conseqüència primordialment de la falta d’estabilitat en l’ocupació, l’escassetat mateixa d’aquesta ocupació i la degradació salarial progressiva.

Un exemple de la capacitat de reacció del periodisme europeu ens ho planteja amb tota decisió França. Tots els sindicats amb representació en el sector de la informació han secundat unànimement una iniciativa del Sindicat Nacional de Periodistes de França (SNJ), per reclamar un estatus jurídic propi per a les redaccions de tots els mitjans, a través d’una legislació que els atribueixi capacitats de decisió o de veto davant d’assumptes fonamentals de les decisions dels grups editorials. Que lluny estan de nosaltres on molts encara defensen que la millor llei de premsa és la que no existeix.

És per això que volem demanar el màxim suport dels diputats del Parlament de Catalunya a totes les iniciatives que pugui haver-hi en favor de la dignificació de la tasca dels periodistes, indispensable per garantir el dret de la ciutadania a una informació veraç i de qualitat. L’article 52 del nou Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat competències en aquesta qüestió i és per això que esperem que des del Parlament s’afavoreixi tot allò que faciliti el seu desenvolupament.

Com a president del Sindicat, estic a la seva disposició per a tot allò que permeti avançar en aquesta línia. Rebi una cordial salutació

Dardo Gómez
President SPC»