El Sindicat de Periodistes de Catalunya alerta sobre la vulneració del dret a la imatge dels professionals

El Sindicat de Periodistes de Catalunya denuncia el DVD de CiU sobre el Govern tripartit que demà serà difós per diversos mitjans de premsa escrita, pel que te de vulneració del dret a la imatge dels professionals de TV3, dels quals tambe s’ha utilitzat la veu en off dels vídeos sense el seu consentiment. I sense que tampoc s’hagi aclarit per quins mètodes s’ha obtingut un material que va més enllà del que esta prescrit sobre el que pot cedir-se als partits polótics per elaborar els seus espais gratuïts de propaganda electoral.

Contra aquesta difusió, i per aquest motiu, s’han pronunciat la CCRTV i TV3, el comitè professional de la cadena i professionals com Carles Francino, que en alguns casos estan estudiant emprendre accions legals. Per això cridem a la responsabilitat de les empreses editores que pensen difondre aquest material, apel·lant als criteris que exerceixen sobre la publicitat acceptable, i advertint-les que cas que divulguin aquest material legitimament questionat, s’exposen a possibles conseqüències judicials, com a col·laboradores necessàries d’un posible delicte que, sens dubte, esquitxaria el seu prestigi i la seva credibilitat

Barcelona, 14 d’octubre de 2006