La Junta Executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha assumit les conclusions sorgides de les I Jornades de Periodistes per a Mitjans de la Immigració, especialment en allò que es refereix a la demanda que els sindicats de periodistes es dotin d’una secretaria específica per atendre les necessitats d’aquest col·lectiu. Així, en la seva darrera reunió, celebrada el 29 de novembre passat, va acordar que en el pròxim Congrés del Sindicat, a celebrar l’any vinent, aportarà formalment la proposta de creació d’aquesta secretaria. A la mateixa sessió es va fixar la data del 25 d’abril de 2009 per fer el Congrés.