L’Índex de Preus al Consum (IPC) de Catalunya de l’any 2005 ha superat en sis dècimes la mitjana estatal i ha gairebé duplicat la inflació europea. Segons les dades oficials, l’IPC a Catalunya va pujar l’any passat un 4,3% mentre que en el conjunt de l’Estat ho va fer en un 3,7% i un 2,2% a l’eurozona. Aquestes xifres consoliden la tendència a l’alça de la inflació catalana ja que al 2003 els preus van créixer a Catalunya mig punt per sobre del què ho van fer a nivell estatal i al 2004 ho fer també en quatre dècimes més. En conseqüència, de cara als increments salarials d’aquest any fixats en funció de l’IPC, en aquelles empreses que la revisió està establerta en relació a l’índex a Catalunya, s’haurà d’aplicar un augment del 4,3% sobre tots els conceptes inclosos a la nòmina.