En els darrers mesos la dinàmica del desenvolupament de l’activitat sindical dels periodistes dins de l’Estat espanyol s’està definint clarament per la recerca de respostes a la situació laboral apostant per l’impuls de sindicats professionals. El Sindicat de Periodistes de Madrid ja està molt a prop de superar el llistó dels 300 afiliats i tan important com això és la seva presència en els comitès d’empresa de diversos mitjans. A TVE (1), a Onda Cero (3), a Cambio16 (1) i la primera presentació amb les seves pròpies sigles a Radio Voz, on van obtenir el 91% dels vots i el total dels cinc membres del comitè d’empresa. Al mateix temps han format seccions sindicals a TVE, RNE, EFE i s’està constituint la secció sindical de gabinets de comunicació.
El model català
Per la seva banda, la comissió gestora del Sindicat de Periodistes d’Andalusia continua avançant en la redacció dels seus estatuts i han confirmat la convocatòria del Congrés Constituent per al proper mes d’octubre. Mentrestant, el nombre dels seus preafiliats ha crescut de manera extraordinària i actualment ja han superat la xifra de 200. El passat 13 de març es va reunir a Mollina, a la província de Màlaga, la gestora del Sindicat de Periodistes d’Andalusia, que es va escollir al I Congrés de Periodistes Andalusos. Una de les resolucions de la gestora va ser aprovar el manifest que reproduïm en aquesta mateixa pàgina.
En la darrera reunió de la gestora, el 26 de juny, es va decidir convocar el Congrés Constituent per a finals del mes d’octubre o principis del de novembre a la ciutat d’Antequera, a la província de Jaen. Ja han elaborat un avantprojecte d’estatuts. Una setmana abans, la gestora es va reunir a Madrid amb representants de l’SPC i l’SPM en una trobada de treball sobre l’experiència viscuda ja a Madrid i Catalunya.
Al mateix temps, també s’ha obert el debat entre els periodistes valencians entre si el que cal fer és un Col·legi Professional o un Sindicat. El darrer número de la revista Periodistes, la publicació de la Unió de Periodistes del País Valencià, s’ha dedicat monogràficament a aportar documentació i opinions al debat que tenen obert els col·legues valencians.
Una situació similar s’està vivint dins de la FAPE. En el seu darrer congrés, el consell ha proposat impulsar un sindicat basat en una estructura autonòmica i integrar-los “mitjançant els oportuns convenis […] amb els sindicats existents o en vies de creació amb la finalitat d’unificar al màxim un moviment sindical”. En tots aquests processos el nostre sindicat participa activament davant la demanda dels companys de les diferents autonomies i, tal com l’SPM, s’ha convertit en la referència obligada. Ja és normal sentir parlar als debats dels sindicats naixents “del model català”.
Al marge de tot això, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) està en un procés de debat sobre el seu futur. En la seva darrera assamblea celebrada a Santander van emplaçar-se a definir-se abans de final d’any sobre l’organització a adoptar per fer front a les necessitats dels periodistes.