AulaMedia ha convocat la novena edició de les Jornades d’Educació en Comunicació sota el títol L’educació mediàtica. El poder dels mitjans, al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

El lema de les Jornades recull la doble intenció de la trobada d’enguany: per una banda vol mostrar el poder motivador que té per a l’alumnat el fet de treballar amb els mitjans audiovisuals a l’aula i, per altra banda, vol reflexionar sobre el poder social dels mitjans de comunicació.

En les sessions d’aquestes Jornades d’Educació en Comunicació es mostraran experiències de producció audiovisual, d’anàlisi dels mitjans i també hi ha previstos espais de reflexió sobre els continguts dels mitjans i el seu poder de transformació social.

Les Jornades també serviran per mostrar els darrers materials didàctics audiovisuals sobre Educació en Comunicació que s’han elaborat des d’AulaMèdia.