Amb 283 vots a favor, 36 en contra i 10 abstencions l’assemblea s’ha manifestat clarament a favor de la proposta de vaga parcial de 12h a 16h per a dijous dia 4 de febrer.

La comissió negociadora de treballadors i el comitè de vaga han presentat a la Direcció de TVC i de la CCMA una proposta d’acord per desconvocar l’aturada. La proposta consistia en aplicar el 2% d’increment salarial corresponent a l’any 2009 que la direcció va decidir unilateralment congelar, tot i que estava contemplat en els pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya i en el Contracte programa vigent amb el Govern de la Generalitat. Aquest matí, la Direcció ha rebutjat la proposta.

La negativa de la direcció a aquesta proposta d’acord presentada pel comitè d’empresa ha portat el manteniment de la convocatòria prevista per demà. El comitè planteja un conveni plurianual que contempla entre altres punts un pacte pel manteniment de la Producció Interna i la plantilla i l’aplicació de la llei de conciliació de la vida laboral i familiar. La recuperació del poder adquisitiu perdut en la congelació de 2009, garantia d’IPC, i increment d’1,2 en el període de conveni.

Comitè d’empresa de TVC
Sant Joan Despí, 3 de febrer de 2010