L’Ajuntament de l’Hospitalet ha impulsat uns canvis a la Farga de l’Hospitalet, la societat que gestiona tots els mitjans de comunicació que depenen d’aquest consistori (ràdio, televisió, Diari de l’Hospitalet i www.canal-h.net), amb uns criteris que contradiuen els principis que els partits que governen el municipi defensen en els seus programes electorals i que han anunciat que incorporaran a les reformes legislatives en marxa que hi ha a Catalunya i a Espanya. La principal novetat estreba en la creació de la figura del conseller delegat per als mitjans de comunicació de La Farga. Aquest fet contradiu el principi de desvincular els mitjans locals de la dependència orgànica del govern municipal perquè entre les atribucions que se li han donat hi ha les de “regular, controlar i modificar els continguts” d’aquests mitjans.

Es dóna la circumstància que la persona designada per fer-se càrrec de la conselleria delegada ha deixat l’Ajuntament de l’Hospitalet, la qual cosa fa que, tot just ocupar-lo, la plaça ja estigui vacant. En aquest sentit, en el ple municipal celebrat el 22 de desembre l’alcalde, Celestino Corbacho, va afirmar que la vacant quedaria, de moment, sense cobrir. Però la decisió de crear aquesta nova figura i les atribucions que se li atorgaven va provocar les queixes dels partits de l’oposició. La portaveu del grup de CiU, Meritxell Borràs, va dir que s’havia nomenat “un comissari polític” i que “tornava la censura en el més pur estil del Nodo franquista”. En un intent de sortir al pas de les crítiques, el president del consell d’administració de La Farga, Clemente Murillo, va afssegurar que “no es pretén censurar la feina periodística” i que el matís que CiU veia a la frase de “regular i controlar” no respon a la realitat. Cal destacar finalment que els canvis introduïts en el funcionament dels mitjans de comunicació es fan sense esperar que s’elabori el reglament sobre mitjans de comunicació que abans de finalitzar l’any havia de presentar La Farga a instàncies del ple municipal.

L’SPC considera que aquesta situació és totalment inoportuna des del punt de vista d’una gestió democràtica i plural dels mitjans de dependència municipal. Aquest és un dels efectes perversos de l’injustificable retard -un any després de les eleccions catalanes- en l’elaboració de la Llei de l’Audioviusal i en la reforma de la CCRTV per tal de garantir la independència, la neutralitat i la professionalitat dels mitjans audiovisuals, començant pels públics, principis que són igualment vàlids per a la resta de mitjans. El Sindicat va fer públic el 12 de desembre passat un comunicat en el qual criticava aquests nomenaments a la Farga de l’Hospitalet (que es pot consultar íntegrament a la pàgina web, www.sindicat.org. Per a l’SPC, les propostes de reforma democràtica dels mitjans de comunicació fetes pel president del Govern José Luis Rodríguez Zapatero són igualment vàlides per als que són d’àmbit local. Per això, l’SPC reclama als governs municipals que impulsin models de gestió i de control democràtics i abandonin les pràctiques desenvolupades ara per l’Ajuntament de l’Hospitalet, però que, malauradament, es poden generalitzar a molts municipis de Catalunya.