Cinc anys després d’imposar un Expedient de Regulació d’Ocupació obligatori que va implicar l’extinció dels contractes d’una quarta part de la plantilla ja que va acomiadar 246 treballadors/res, l’Agència EFE ha tornat a presentar al Ministeri de Treball un pla per acabar la relació laboral que manté amb 33 treballadors/res més. Els motius, els mateixos: pèrdues, resultats negatius de l’exercici del 2003, dels quals es fa responsable, com sempre, a les despeses de personal en lloc de la mala gestió dels equips directius, nomenats a dit pel partit polític de torn.

El primer ERE d’EFE va ser imposat, va acabar l’any 2002, i malgrat que els 246 companys i companyes afectats/ades ja són fora, amb baixes incentivades o prejubilacions més o menys avantatjoses, ha fet un llarg recorregut, encara inacabat pels tribunals.
L’SPC va estar a la mesa de negociacions del primer i està en el segon sota el suport de la FeSP, juntament amb l’SPM i l’SPA, ja presents a EFE.

La negociació del primer ERE va acabar com el rosari de l’aurora amb la consecució de millors condicions per als obligats/ades a marxar i sense la signatura dels sindicats per estar en desacord amb un ERE imposat i amb la seva justificació. En el que s’està aplicant aquests dies i que implica 25 prejubilacions de persones nascudes fins al 1950, tres quarts d’aquests no volem que marxin els treballadors d’EFE de més experiència, perquè perdem un cabal important, i a més l’empresa amortitza 33 llocs de treball de plantilla -25 prejubilacions i 8 baixes incentivades- que, sens dubte, i si no el temps dirà, cobrirà amb becaris o contractes en precari. Hem aconseguit en aquest últim cas millores en les condicions i en el control de l’aplicació de l’expedient, també hem inclòs el nostre desacord en els motius o causes adduïdes per EFE per aplicar-lo i hem deixat constància que, a EFE, qui sobra no som els treballadors, que aixequem cada dia el prestigi de l’agència de notícies líder en el món de parla hispana, sinó la mala gestió, l’amiguisme i la manipulació informativa.

Traducció: Traduït traduit.com