Més de 130 periodistes d’Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia i Europa es van reunir el cap de setmana a Fes (Marroc) per elaborar estratègies comunes que permetin eradicar el sexisme en els mitjans de comunicació i en els productes informatius. La trobada estava convocada per la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (RIPVG) .

La IV Trobada Internacional de Periodistes i Comunicadores amb visió de Gènere va aprovar un pla d’acció que contempla, entre altres punts, la lluita per eradicar els anuncis de contactes als mitjans de comunicació i donar veu a les organitzacions de dones immigrants com a fonts de informació.

La Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (RIPVG), reunida a la IV Trobada a la ciutat de Fes, Marroc, declara:

• Que és obligació dels estats garantir el dret a la llibertat d’expressió.
• Que en el cas de Mèxic reiterem la nostra demanda perquè tots els crims i atemptats contra dones periodistes siguin aclarits i castigats.
• Mèxic viu avui una situació d’extrema violència contra el periodisme i la llibertat d’expressió, especialment contra les dones periodistes. Per això, la RIPVG acorda per unanimitat que la nostra propera trobada el 2013 serà a Mèxic, en suport a les nostres col•legues periodistes. I estarem atentes, en aquests dos anys, a les accions que l’Estat mexicà emprengui per prevenir, investigar i sancionar els atemptats a la llibertat d’expressió, i protegir la integritat dels que exerceixen el periodisme.
• La xarxa es pronuncia contra la discriminació que vivim a tot el món les dones periodistes, en l’aspecte salarial, laboral i professional.
• Ens declarem a favor d’una vida lliure de violència per a les dones. Considerem inadmissible la difusió en els mitjans de comunicació d’anuncis de contactes, que encobreixen la tracta i el tràfic de persones i l’explotació sexual comercial de nenes i dones.
• Reconeixem la promulgació del Decret 936 de juliol de 2011 a la República Argentina que prohibeix aquestes publicacions com un exemple a seguir. En el mateix sentit es pronuncià l’ONU en la seva última reunió a Viena.
• El lliure trànsit de les persones pel món és un dret consagrat en la Declaració Universal dels Drets Humans. Nacions Unides ha reconegut la feminització del fenomen migratori i ha rebutjat la seva criminalització.
• El tractament informatiu de la migració amb un enfocament de drets humans i perspectiva de gènere és una responsabilitat dels mitjans de comunicació. Com a RIPVG ens comprometem a visibilitzar periodísticament la situació de les dones migrants”.

La trobada va comptar amb la participació del Sindicat de Periodistes de Madrid (SPM), el Sindicat de Periodistes d’Andalusia (SPA) i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP).