La Vanguardia disfressa de concurs una proposta als estudiants que en realitat consisteix en treballar gratis per al rotatiu del grup Godó. Els responsables del diari ho proposen per a un esdeveniment concret, les festes de la Mercè, a Barcelona. I vénen a dir que la cobertura de diversos actes dels molts que es faran són per reforçar-la i per tenir «una mirada més fresca» sobre el que passarà a la Mercè.

Així volen dissimular que la feina de fer textos, fotos i vídeos serà gratuïta, tot i que es publicarà a la web del diari, i en el cas de les peces elegides, en l’edició en paper. I tot i que, com es diu en les bases, «durant unes hores ets dipositari de la imatge de La Vanguardia, de la qual reps una garantia de professionalitat a la qual cal correspondre», que es reclama que les informacions siguin «verídiques» i que s’editin d’acord amb el llibre d’estil del diari. Això sí, es deixa ben clar que «els estudiants cedeixen en exclusiva a La Vanguardia amb caràcter gratuït, indefinit i per al món sencer, tots els drets d’explotació dels textos, fotos i vídeos i, per tant, en permeten la publicació, difusió, reproducció, distribució i comunicació pública en qualsevol mitjà de comunicació, suport i format, incloses les xarxes socials».

La iniciativa vulnera totes les normatives laborals i és especialment greu en temps d’increment de l’atur a la professió, agreujat pels acomiadaments i expedients de regulació. I constitueix una ofensa en tota regla als representants dels treballadors d’un sector punter en precarietat i que no té cap mena de protecció institucional tot i ser el garant d’un dret constitucional tan important com el dret a la informació de la ciutadania. Especialment greu ens sembla l’aval a aquesta iniciativa per part de les universitats públiques i privades catalanes amb estudis de periodisme i comunicació audiovisual. Perquè en teoria fa anys que són conscients de les dificultats d’absorció del sector de l’excés d’oferta en aquestes carreres, com també de la utilització fraudulenta de la figura de l’estudiant en pràctiques per cobrir llocs de treball.

Amb aquesta iniciativa es va en sentit contrari al que caldria, i per això, atenent a la clàusula en què es preveu que «La Vanguardia podrà cancel·lar, en qualsevol moment la iniciativa si així ho estima convenient o necessari», els convidem a fer-ho de manera immediata.

Barcelona, 6 d’agost de 2014