En relació a la nota del Departament d’Interior i del Col.legi de Periodistes de Catalunya sobre la recomanació de dur en lloc visible els braçals o credencials acreditatives d’informadors, des de l’SPC volem manifestar:

1) Que recomanem també a qui disposi de braçal o armilla i hagi d’informar d’aprop dels fets en un dia de vaga que les utilitzi, perquè sigui fàcilment visible en situacions de conflicte.

2) Que l’utilització d’elements identificatius no ha d’impedir el lliure moviment dels professionals, molt sovint necessari per a un bon treball professional, i no pot significar l’arraconament en zones allunyades dels llocs dels fets.

3) Que l’acreditació de professional de la informació, sobretot en el cas de redactors, sense càmera fotogràfica o de televisió, no és tan fàcil de dur en un lloc visible, i hauria de ser suficient la seva presentació per ser reconegut com a professional en l’exercici de les seves funcions.

4) Que la tasca professional d’informar és independent del tipus de mitjà al què es pertanyi o de la línia editorial. Si hi ha acreditació, cal que els agents de seguretat respectin aquesta tasca i amb ella el dret a la informació de la ciutadania.

5) Que aquestes situacions posen de manifest un cop més la necessitat de regulació legal de la feina dels informadors professionals, amb el consegüent carnet professional acreditatiu.

Barcelona, 26 de gener de 2011

SECRETARIA DE COMUNICACIÓ DE L’SPC