El I Congrés del Dret a la Informació de la Ciutadania, organitzat per la Unió de Professionals de la Comunicació de Canàries (UPCC), amb la col•laboració de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), considera inajornable tramitar la Llei Orgànica de Garanties del Dret a la Informació de la Ciutadania (LOGDIC).

Les ponències i les intervencions en el Congrés han permès reflexionar sobre com els grans grups de comunicació tenen el poder sobre la informació que reben els ciutadans sense tenir un marc regulador que posi límits precisos per garantir que la informació compleix amb els requisits bàsics de veracitat, rellevància pública, diligència i pluralitat.

La precarietat laboral dels professionals de la comunicació els fa vulnerables a les pressions contra l’ètica i la professionalitat dels propietaris dels mitjans i té com a conseqüència directa la desinformació del ciutadà.

Durant el Congrés, al qual han assistit 80 persones, amb una important presència de la societat civil canària, han intervingut també representants de Coalició Canària (CC), Esquerra Unida (IU), PP i PSOE.

Per Ana Oramas (CC) “és absolutament imprescindible una regulació del dret a la informació dels ciutadans, sobretot, pel que fa als mitjans públics”. Però, no va contestar a la pregunta de per què el seu partit permet que els serveis informatius de la televisió pública de Canàries estiguin en mans d’una empresa privada, amb accionistes privats que, a més, són propietaris d’altres grans mitjans de comunicació privats.

Armando Recio (IU) considera que “la precarietat laboral dels periodistes redunda en la precarietat del dret a la informació de la ciutadania”. El diputat del Partit Popular, Pablo Matos, creu que s’hauria de diferenciar la defensa dels drets laborals dels periodistes de la defensa dels ciutadans a estar informats.

Per la seva banda, José Segura, diputat del PSOE, expressa que “no existeix cap pressió dels grans grups mediàtics contra aquesta llei”, encara que el seu precedent, el projecte d’Estatut del Periodista Professional, va decaure en l’anterior legislatura i en l’actual es constata el poc interès en tramitar la regulació.

Davant d’aquest panorama, la UPCC conclou que cal seguir demanant el suport de la Societat. “És feina de tota la ciutadania aconseguir que la qualitat de la informació que reben els espanyols garanteixi realment el funcionament de la democràcia i només podrà aconseguir-se amb una regulació específica”, afirmen els representants d’aquest sindicat que aglutina més de 250 professionals de la comunicació a Canàries.

Informació sobre les conclusions del I Congrés del Dret a la Informació de la Ciutadania.