Més de 3.000 dones van participar a la Gran Trobada Les Dones Sabem Fer i Fem saber que s’han celebrat els dies 2,3 i 4 de juny al recinte universitari de les Llars Mundet, a Barcelona, convocada per la Xarxa Feminista. Reunions, conferències, xerrades, tallers, teatre, dansa, accions i concerts organitzats pels diversos grups de dones han omplert la Trobada per recordar els 30 anys de feminisme a Catalunya que es va clausurar amb un emotiu homenatge a les dones republicanes del 36. Repartides en tres grans eixos de Genealogia, Sostenibilitat i Violència i llibertat, les reflexions i idees aportades durant aquests tres dies seran recollides en forma de llibre que publicarà la Xarxa Feminista.

La secretaria de la Dona del SPC va participar amb la realització d’un taller que, amb el títol Com sortir als Mitjans?, va voler explicar, a través de la teoria i la pràctica, les eines bàsiques de comunicació amb la premsa per a dones que formen part del món associatiu feminista. El taller va ser tot un èxit, donada el gran número d’activitats programades, amb una participació de més d’una veintena de dones. La secretaria de la Dona també va participar a la cobertura mediàtica que es va dur a terme des de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores i que es pot veure a www.penelopes.org/Espagnol i a www.moncomunicacio.com.