En el marc de la Llei de Garanties del Dret a la Informació, ja pactat al Fòrum d’Organitzacions de Periodistes o en el marc d’una nova llei d’Accés a la Informació

El secretari de Gabinets de Comunicació del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), Vicent Canet, va proposar en el marc de la taula rodona: “Gabinets de Comunicació: periodistes o publicistes? On són els límits dels gabinets per poder influir en els mitjans” organitzada pel sindicat, un treball conjunt per regular legalment el sector. Es pretén seguir l’exemple del Fòrum d’Organitzacions de Periodistes que ha permès el màxim consens per proposar una llei que reguli la professió periodística i que garanteixi el dret a la informació. El secretari de Gabinets de l’SPC va proposar el passat 18 d’octubre en el marc de la citada taula rodona un treball conjunt entre el Col•legi de Periodistes de Catalunya, l’Assemblea de Joves Periodistes de Catalunya, l’Associació de Comunicació Pública i l’SPC per modificar la Llei de Garantia al Dret a la Informació i incloure al sector dels gabinets de comunicació. Un altre espai on podria legislar-se al respecte seria en una futura llei d’accés a la informació que planeja tirar endavant el Govern central. A més, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, permetria, també regular aquest dret a la informació en l’àmbit català.

En el seu darrer congrés, al 2009, l’SPC va crear una secretaria de Gabinets de Comunicació com una aposta per abordar la problemàtica específica d’aquest sector. Aquest no deixa de ser un pas més en les organitzacions professionals en el definitiu reconeixement dels periodistes de gabinets com a tals periodistes després d’anys de debat. Amb tot, si aquest debat s’ha resolt, almenys majoritàriament, amb la assumpció dels gabinets com a part de la professió, des de l’SPC s’aposta per una reflexió conjunta del sector i de la professió al respecte del seu paper per al periodisme i les repercussions que això té en la lliure configuració de l’opinió pública a partir del pluralisme informatiu i l’ètica en l’exercici de les pròpies funcions. En definitiva, que una reflexió al voltant de com garantim, des del periodisme de gabinets, el dret a la informació de la ciutadania que garanteix la Constitució espanyola i també l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Els periodistes de gabinets, segons va assenyalar el secretari de Gabinets, han de fer una feina similar, recórrer un camí en comú de debat, per a l’elaboració d’un text que ens representi a tots i que defineixi quin és el paper del periodisme, i quines les eines, en la garantia del dret a la informació de la ciutadania. Per això cal definir quina és, com a periodistes de gabinets, la capacitat d’influència, i veure també quins són els límits d’aquesta influència que permetin el pluralisme informatiu. I cal un debat per adaptar la Llei de Garantia del Dret a la Informació als periodistes de gabinets.

Un dels resultats més destacats de l’enquesta interna que ha fet al Sindicat de Periodistes entre periodistes de gabinets, que he citat abans, és que els afiliats de l’SPC demanen que es defensin els seus drets laborals, que s’estableixin categories, que es delimitem les funcions i que es donin recursos legals per defendre el codi deontològic davant les situacions de conflicte, dotar d’eines legals per defendre la professió i el paper que aquesta ha de tenir a la democràcia. El “Manual de bones pràctiques de periodistes de fonts” del Col•legi de Periodistes posa de manifest molt adequadament el paper dels gabinets que ha de reivindicar el sector: “Els gabinets de comunicació presten un servei d’informació i de comunicació social, d’acord amb les premisses deontològiques del periodisme, i (…) tenen la obligació de “treballar en benefici d’una societat més lliure i democràtica, i salvaguardar aquesta d’informacions que tendeixin a deformar voluntàriament la realitat dels fets” (…) i contribueixen també a satisfer el dret a la informació dels ciutadans”.

Les conclusions de la jornada

A la taula del passat 18 d’octubre van participar els següents ponents: Goretti Palau es va encarregar d’exposar la ponència marc que va introduir la taula. A més, també van intervenir Jordi Navarro, president de l’Associació de la Comunicació Pública; Marta Rosés, del gabinet de comunicació de la Cambra de Comerç de Barcelona; Montse Santolino, del gabinet de comunicació de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament; Toni Gasa, director de comptes de l’agència de comunicació Equipo Singular; Pilar Casanova, de la Comissió de Gabinets del Col•legi de Periodistes de Catalunya i, Vicent Canet, secretari de Gabinets de l’SPC. A la taula rodona es va reflexionar críticament sobre la professió, sobre el paper dels gabinets de comunicació en el periodisme i, des de la ponència marc, amb un anàlisi acurat i crític de l’actual situació, es va apostar per regular i posar límits legals a la relació entre gabinets i mitjans més enllà de les bones pràctiques i les bones intencions.

En els propers dies s’elaboraran unes conclusions de la taula rodona que estaran a la web de l’SPC.