La candidatura de l’SPC defensa una RTV realment pública, al servei de la ciutadania, i no del govern o dels partits polítics, per defensar el dret constitucional a una informació veraç i contrastada també en els períodes electorals. Una televisió vertebradora d’una programació que informi, eduqui i entretingui.

Per fer-ho possible, la candidatura de l’SPC creu necessari un finançament estable i suficient, públic i via publicitat, a través d’un contracte programa que concreti el mandat marc aprovat pel Parlament el mes de febrer.

Però la defensa dels drets dels treballadors i d’una RTV pública potent no pot obviar la realitat de la crisi econòmica. Com indica el programa de la candidatura, “cal subordinar certs corporativismes de l’status quo, que ignoren la realitat exterior, la social i la del mercat, i pensen que vivim en una bombolla que cal preservar com està”.

Tot i això, l’adequació als temps de crisi no pot significar “que el pes de l’austeritat recaigui sobre els treballadors”, que la direcció de l’empresa posi l’èmfasi en la xifra de la plantilla i en la despesa que genera sense fixar-se també en la facturació a productores i empreses privades.

Els delegats electes de l’SPC lluitaran per acabar amb les desigualtats que hi ha dins mateix de TVC , entre els treballadors de plantilla i de productores, com en el cas d’Els Matins, o els del portal de Notícies, que pertanyen a quatre empreses diferents de la CCMA., amb diferents sous de redactor.

La lluita contra la precarietat laboral en llocs de treball estructural; el dret a la promoció garantint uns criteris objectius; la democratització de la redacció, obrint l’Estatut Professional al Portal de Notícies i a la possibilitat de referèndums consultius per a nomenaments i cessaments de responsables d’informatius; el compliment de l’acord en negociació de conveni sobre l’estada dels estudiants en pràctiques; l’aplicació de la clàusula de consciència prevista en l’Estatut Professional davant la imposició dels blocs electorals, i l’aposta per introduir la diversitat multicultural a la programació i al marc laboral i professional són altres punts del programa presentat per la candidatura de l’SPC que la plantillaTV3, fixa i temporal, podrà votar el dia 28.