La redacció d’Informatius de BTV ha decidit per unanimitat sobre els blocs electorals ‘flexibles’ de les eleccions europees que ni es signin les peces ni tampoc es facin stand up, és a dir, una crònica davant càmera. L’empresa ha decidit que durant la campanya electoral, es pugui escollir l’ordre i la durada de les peces però que el còmput final estarà subjecte als temps establerts per la Junta Electoral. L’assemblea també ha aprovat insertar un croll –un rètol sobreimpressionat a la part inferior de la pantalla– a les noticies sobre el 7-J en què aparegui la següent frase: Els periodistes no signem aquesta informació perquè la seva durada està marcada per criteris polítics i no periodístics. La redacció defensa aquesta opció perquè «creiem que és més operatiu per l’audiencia que fer donapassos repetitius.»