La redacció d’informatius de BTV, representada pel Comitè Professional, es posiciona totalment en contra dels blocs electorals. I per això adreça aquest comunicat al Consell d’Administració de BTV, que és qui ha d’aprovar el pla de cobertura de les eleccions.

Per tant:
Confiem que el Consell d’Administració de BTV deixi que els professionals d’aquesta casa puguin treballar durant la campanya electoral seguint criteris periodístics, en cap cas condicionats per l’ordre i el temps destinats a cada partit com fan els blocs.

Presumim de tenir un Consell d’Administració plural format per cinc membres que, a diferència d’altres mitjans, han estat triats com diu l’article 8 del reglament de BTV per ser “persones de rellevants mèrits professionals, capacitat i idoneïtat” i, per tant, esperem que actuï en conseqüència.

Ens sorprendria doncs que estiguessin a favor d’una pràctica que atempta contra els principis bàsics de l’ofici. I més tenint en compte que dins el Consell d’Administració hi ha escriptors i periodistes de reconegut prestigi, incloent-hi el degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna-URL i exdirectors de diaris i mitjans públics.

Per tant, els demanem que no avantposin interessos polítics davant d’un periodisme de qualitat. Una visió que té el consens unànime de la professió inclòs el del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Estem la resta de l’any seguint la informació política de la ciutat sense cronòmetres i no entenem que durant quinze dies de campanya electoral hi hagi aquesta excepció informativa.

Els animem a fer un pas endavant. No seríem els primers, però sí un exemple a seguir. En aquestes municipals, pobles com ara Molins de Rei, Olesa o Mataró no faran blocs. Hi ha municipis que, fins i tot, s’hi han posicionat en contra com ha passat aquesta setmana amb Sant Vicenç dels Horts.

Barcelona, 20 d’abril de 2015