A/a. Grups municipals PSC, PP, CiU, EUiA, ICV i PxC

La secció sindical de l’SPC de La Farga emplaça el Ple de l’Ajuntament i els grups polítics que el componen a promoure l’aprovació d’una moció o qualsevol altra modalitat prevista pel reglament municipal que doni com a resultat el compromís de no aplicar blocs electorals en la cobertura informativa de les pròximes eleccions municipals; de garantir que la informació de la campanya electoral es regirà per criteris estrictament periodístics; i de no presentar recursos davant la Junta Electoral en relació amb aquest assumpte en particular.

Es tracta d’una reivindicació històrica de la professió periodística –per això us lliurem comunicacions recents del Col·legi de Periodistes i de l’SPC- i considerem que les mocions aprovades per alguns ajuntaments catalans són el camí a seguir.

La professió periodística ha coincidit a assenyalar com una “anomalia democràtica” la imposició de blocs electorals de durada i ordre d’aparició fixats proporcionalment a l’anterior representació. A tall d’exemple, però, en les passades eleccions autonòmiques a Andalusia, la Junta Electoral va establir que el sistema de blocs electorals no garanteix pas ni la representativitat ni la pluralitat.

En els cas dels mitjans de comunicació d’àmbit local, la ingerència professional que suposen els blocs electorals vindria a agreujar la precarietat de recursos que tot sovint patim, no tan sols a L’Hospitalet sinó, en termes generals, arreu de Catalunya.

Al nostre entendre, la informació electoral s’ha de regir pel mateix criteri deontològic que ja regula l’activitat dels professionals dels mitjans de comunicació municipals de L’Hospitalet diàriament, i que ha quedat reflectit en forma de mandat professional en el reglament de mitjans aprovat pel Ple de l’Ajuntament.

Així, doncs, us instem a arbitrar el mecanisme que estimeu oportú per assumir el compromís de no aplicar blocs electorals i propiciar que la informació electoral es regeixi per criteris estrictament periodístics, així com el compromís de no presentar recursos davant la Junta Electoral en relació amb aquesta qüestió.

L’Hospitalet, 17 d’abril de 2015