Els comitès de les empreses afectades per les noves retallades brutals anunciats per Grup Zeta hem fet arribar a la propietat i a la cúpula directiva de la companyia la resposta inequívoca de la plantilla a la destralada plantejada a través d’una carta. En la mateixa, expliquem que, com s’ha pogut constatar en les respectives assemblees celebrades fins a la data, els treballadors han donat un no rotund i ferm a les pretensions de la cúpula encapçalada per Antonio Asensio de consolidar una rebaixa de la massa salarial del 33% i de dur a terme acomiadaments.

La plantilla s’ha expressat amb claredat i ha donat un suport total a les posicions expressades pels comitès de plantar cara a un espoli salarial sense garanties de futur ni un rumb per al negoci. Després dels sacrificis que hem hagut de suportar els treballadors en els anys anteriors en forma de congelació salarial, acomiadaments massius i una retallada de sous, la plantilla ha proposat a través dels seus comitès abordar el problema de Grup Zeta en un nou marc de repartiment de responsabilitats i d’esforços. Així mateix, ha demanat als representants de la direcció que abandonin la seva estratègia actual d’imposició amb males arts i facin una proposta en la línia indicada per la plantilla per ser debatuda de nou en les assemblees si volen que el procés iniciat arribi a bon port. La plantilla ha vist com s’incomplien reiteradament els acords de manteniment de l’ocupació que van signar en 2012, fet que ha deteriorat encara més la confiança en la direcció del grup. Per això, aquesta vegada els treballadors exigeixen que el repartiment d’aquestes responsabilitats i aportacions estigui subjecte a una comprovació transparent i no a una comunicació a les plantilles anunciant, com va succeir fa dos anys, una rebaixa a l’alta direcció i personal fora de conveni que mai han arribat a demostrar malgrat les nostres reclamacions.

En la carta enviada a la cúpula directiva i al consell d’administració, els recordem que la consecució de la viabilitat del grup i de les seves capçaleres periodístiques és un repte per a totes les parts implicades, que inclouen la propietat, els bancs del crèdit sindicat, Hisenda, els directius i la plantilla, sent imprescindible l’elaboració d’un pla de negoci i el seu seguiment així com una revisió a fons de totes les despeses, especialment les relacionades amb serveis o col·laboracions externes. És el mateix plantejament que hem traslladat a la direcció en les reunions mantingudes fins ara a les empreses del conveni intercentres, an l’Sport i a l’àrea de revistes. En les últimes trobades, la representació empresarial s’ha limitat a desqualificar les propostes constructives de la part social i a amenaçar amb emprendre accions unilaterals contra la plantilla que solament agreujarien els problemes actuals de Grup Zeta en entrar en una guerra judicial. El problema de Grup Zeta només es pot solucionar Entre Tots, tal com diu el lema d’El Periódico.

12 de desembre de 2013