No podem compartir la manera com es decideixen i es comuniquen els canvis a la redacció d’Informatius. Fa poques setmanes el cap d’Informatius sol.licitava que tothom digués a quin altre destí li agradaria anar, i al cap de poc van començar les destitucions i desplaçaments de lloc de treball sense argumentació. No és aquesta la via del diàleg que vam reclamar en una nota anterior.

No hi ha hagut diàleg quan s’ha decidit sense pal.liatius que algú havia d’abandonar la seva ocupació, que en molts casos ha generat experiència i solvència professionals, que ara es poden desaprofitar. I diàleg només per triar nou destí n’hi ha hagut només en algún cas
i tampoc no és cap consol.
 
Un altre cas d’imposició és la directriu anunciada dilluns que el pròxim corresponsal a París haurà de ser-ho també per força de Catalunya Ràdio. Això interfereix i vulnera la negociació de conveni que estàn abordant la constitució de grups professionals, la mobilitat funcional i la polivalència dels treballadors de TVC. Així s’ha plantejat en la reunió d’aquest dimecres i la resposta de la direcció ha estat que la mesura és una decisió organitzativa de l’empresa i que no constitueix una modificació substancial de les tasques de corresponsal (tot i que fer ràdio o televisió són feines ben diferents). També ha anunciat que això es farà pròximament en una altra capital europea on TV3 no és present i sí en canvi CR, i igualment en l’àmbit dels lingüistes. El comitè d’empresa ha contradit els dos arguments i ha reclamat que s’aturi la mesura de la corresponsalia conjunta fins  que no es negociï amb els representants dels treballadors, tant de la televisió com de la ràdio.
 
D’altra banda. la decisió de convertir Indexació d’Informatius en una secció mixta tampoc no respecta els acords presos fa més de vuit anys entre direcció i comitè d’empresa, quan es va resoldre, després del procés de valoració, que la integrarien exclusivament redactors o ENGs (com a Indexació d’Esports), donat el caràcter periodístic de la seva selecció i alerta d’imatges.

Això no es pot qüestionar ara perquè es necessiti alliberar redactors, perquè una fòrmula mixta de periodistes més documentalistes, adscrits ja en un mateix planning de torns, serà font de problemes i reobrirà el debat, ja tancat, sobre les característiques de la feina d’Indexació. A Esports també s’ha vulnerat l’acord enviant a Indexació una persona d’una categoria diferent a les pactades.

El resum és que des de les diferents direccions de la casa i de la Corporació es prenen decisions de forma cupular, amb mètodes que no busquen cap complicitat dels professionals, excepte dels afavorits, i que aquest no és el clima per tenir una redacció motivada, que se senti coresponsable i amb voluntat de superar les fites que fins ara hem assolit.

Hi ha una altra manera de fer canvis, argumentant i convencent, no imposant.

Sant Joan Despí, 11 de desembre de 2013