Reunida a Barcelona la Junta Executiva Federal de la FeSP

Les reformes legislatives han d’arribar a totes les Radiotelevisions autonòmiques

La Junta Executiva Federal de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) manifesta la seva preocupació pel pel fet que la nova Llei del Treball Autònom pugui ser utilitzada per algunes empreses de mitjans de comunicació per reduir els contractes temporals de les seves plantilles i transformar-los en autònoms. Hi ha el risc que els empresaris aprofitin aquesta norma per mantenir molts periodistes en situació de frau de llei com a falsos autònoms.

Igualment, i després de les últimes eleccions, la FeSP exigeix a les administracions públiques una total transparència en l’adjudicació de qualsevol tipus d’ajuda, subvenció o contracte als mitjans de comunicació. Aquestes col·laboracions no han de concedir-se a les empreses que incompleixin les seves obligacions laborals i no han de ser utilitzades per comprar mitjans de comunicació, sinó per contribuir que els ciutadans rebin una informació veraç i plural.

La FeSP també reclama les reformes legals necessàries als mitjans públics autonòmics en la línia de la pròxima Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCCMA) i de la nova Llei de la Radiotelevisió Andalusa. Aquesta reforma és especialment urgent en el cas de la Radiotelevisió de Balears, on els partits del nou Govern autonòmic han de complir els compromisos adquirits i possibilitar que IB-3 sigui una televisió realment pública, incloent la gestió directa dels seus serveis informatius.

Finalment, la Junta Federal lamenta que en la convocatòria d’aspirants a la categoria d’informadors d’RTVE no es valori la titulació en Periodisme o en Ciències de la Comunicació, o es faci al mateix nivell que altres titulacions universitàries.

Barcelona, 1 de juliol de 2007