L’SPC critica la destitució fulminant del presentador de ‘Barberà al dia’, sense cap raó professional ni laboral que ho justifiqui

El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació considera que la decisió d’apartar el periodista Lluís Ricart de les seves tasques de conducció del programa Barberà al dia, de Ràdio Barberà i la manera com aquesta s’ha dut a terme no es correspon amb una actuació democràtica en la gestió dels mitjans de comunicació municipals. La nova alcaldessa del municipi, Sílvia Fuster (Plataforma Ciutadana per Barberà – PCB), està utilitzant la política de sempre en la gestió d’aquests mitjans i ha oblidat que l’emissora municipal no pertany als polítics que governen sinó al conjunt de la ciutadania.

L’SPC respecta la capacitat dels governs elegits democràticament per impulsar les polítiques que considerin oportunes. No obstant això, aquest dret no els faculta per prendre qualsevol mesura. Sorprèn que una de les primeres decisions preses per la nova alcaldessa sigui apartar de les seves funcions un periodista que ha desenvolupat la seva tasca durant 18 anys amb total professionalitat i complint les seves obligacions laborals. Per tant, la destitució fulminant només pot respondre a un altre tipus de qüestions que rebutgem de ple.

El sindicat va recordar abans de les eleccions del 24 de maig el seu manifest sobre mitjans de comunicació públics locals, titulat·Mitjans públics locals: democratització, professionalitat i estabilitat per garantir la qualitat. En aquest document afirmem que «s’han de regir per organismes designats pels plenaris dels ens locals, per majoria de dos terços i d’acord amb els criteris de competència professional contrastada. La direcció d’aquests mitjans no ha de coincidir amb la del gabinet de premsa o de comunicació de l’ens local, ni en tindrà cap dependència d’ordre jeràrquic. Aquesta diferenciació ha de contribuir a dotar-los d’un caràcter independent, plural i imparcial». També es diu, en el punt 3 del citat manifest, que «Es constituirà un Consell de la Comunicació, amb representació dels col·lectius socials i culturals més representatius, que exercirà de consell assessor i farà el seguiment de la programació.

Les eleccions del 24 de maig van enviar un clar missatge que la ciutadania reclama una nova manera de governar. Entenem que amb la decisió d’apartar de manera fulminant Lluís Ricart de la seva tasca –quan queden molt poques setmanes per acabar la temporada i s’hagués pogut fer, si corresponia, d’una manera molt més respectuosa amb les persones– s’està caient en els vicis de sempre a l’hora de gestionar els mitjans de comunicació públics.

Per això, l’SPC reclama que el company Lluís Ricart sigui restituït en les seves funcions, i que sigui una direcció del mitjà elegida per majoria qualificada la que estableixi els criteris de la programació de Ràdio Barberà i en decideixi els continguts i les persones que la duran a terme. El sindicat reitera la solidaritat amb el company represaliat i es posa a la seva disposició en aquelles accions que vulgui emprendre per defensar el seu lloc de treball i el seu prestigi professional guanyat a base d’anys d’haver fet la seva feina de manera impecable..

Pel dret a la informació de la ciutadania de Barberà, no a una ràdio municipal dirigida des de l’Alcaldia!

Barcelona, 23 de juny de 2015