El digital eldiario.es ha informat que en només set mesos des de l’entrada en vigor de la Llei Mordassa, han estat sancionades 6.217 persones, divuit de les quals, a més, han acabat sent processades. La publicació va sol·licitar al Ministeri d’Interior dades sobre els de expedients sancionadors tramitats des de la posada en vigor de la Llei de Seguretat Ciutadana –coneguda com a Llei Mordassa– i així s’ha sapigut que entre l’1 de juliol de 2015 i el 28 de gener d’aquest any s’han tramitat 6.217 sancions per «faltar el respecte als membres de les forces de seguretat». Això suposa una mitjana de 29,4 sancions al dia».

El diari assenyala que aquests «són els de expedients sancionadors tramitats per l’Administració General de l’Estat a través del Ministeri d’Interior. Aquestes dades no inclouen les denúncies de les forces de seguretat que encara no han estat elevades o van ser desestimades per l’òrgan sancionador. Tampoc inclouen les de les policies autonòmiques independents, com l’Ertzaintza i els Mossos d’Esquadra. Per tant, les dades de Catalunya i País Basc estan infrarepresentades».

En un dels seus apartats l’article diu que «respecte a altres articles polèmics i contestats de la llei, hi ha 18 sancions per utilitzar fotos de policies o d’objectes que puguin identificar un membre de les forces de seguretat. A més, s’han posat 71 sancions per obstruir l’autoritat en el compliment de resolucions administratives o judicials, que inclou, per exemple, les persones que tractin d’impedir un desnonaments.»