Per commemorar el Dia Internacional de la Dona, el Consell de Gènere de la Federació Internacional de Periodistes (FIP) fa públic un informe que alerta sobre els alts nivells de discriminació i violència contra les dones en els mitjans de comunicació a tot el món.

«Hem tocat sostre, un lloc on el moviment i el canvi semblen inexistents», explica l’informe del Consell de Gènere de la FIP, assenyalant en el Global Media Monitoring Project (GMMP), que cada cinc anys indica el lloc que ocupen les dones en les notícies. L’informe del GMMP de 2015 conclou que «el progrés de les dones en els mitjans s’ha estancat». Aquest informe, que es va realitzar en 114 països amb l’ajuda dels afiliats de la FIP, mostra que les dones constitueixen «només el 24% de les persones a les quals s’escolta, es llegeix o es veu en les notícies dels diaris, les televisions i les emissores de ràdio, exactament el mateix nivell registrat en l’informe de 2010».

Les conclusions de l’informe del GMMP estan en la línia dels informes regionals i nacionals presentats a començaments d’any pel Consell de Gènere de la FIP. Aquests informes, recopilats pels membres del Consell al món, inclouen una instantània de la situació de les dones periodistes en llocs com Palestina, l’Àfrica, l’Amèrica Llatina, Europa, Mèxic i Perú.

En moltes regions qüestions com la violència, la seguretat i el continu assetjament cibernètic segueixen minant el paper que exerceixen les dones en els mitjans. En alguns països, les dones són víctimes d’una discriminació i un sexisme descarats a les redaccions i en els processos de selecció, mentre que en d’altres és la falta d’accés a les promocions i als llocs de treball, o bé el creixent nivell de desocupació, la qual cosa condemna les dones periodistes a tenir els nivells de contractació més baixos. Aquests factors condemnen moltes d’elles a unes condicions de treball altament inestables.

«Les seqüeles de la crisi financera encara tenen un gran impacte en moltes dones periodistes dels nostres sindicats, la qual cosa ha suposat un retorn als vells temps en els quals la igualtat és una vegada més vista com un luxe que ha de ser afegit, com un extra, i no estar en el nucli dur dels sindicats», ha afirmat la copresidenta del Consell de Gènere de la FIP, Mindy Ran. Conclou que «es tracta d’una tendència perillosa que deixarà les més vulnerables fora de la professió, o fora dels llocs de decisió dels sindicats, la qual cosa reduirà encara més nostres veus».

«És la nostra responsabilitat lluitar contra qualsevol forma de discriminació a les redaccions», ha afegit el president de la FIP, Jim Boumelha. «Instem les nostres organitzacions membre a donar impuls per estendre les accions destinades a la igualtat de gènere dins de les nostres estructures i en els mitjans. També els demanem que commemorin el Dia Internacional de la Dona difonent el missatge que els sindicats de periodistes recolzen els estàndards d’igualtat de gènere».

La FIP urgeix els mitjans de comunicació a què augmentin el nombre de dones periodistes en les seves respectives redaccions i en els llocs de decisió. També anima els seus afiliats a continuar promocionant la igualtat dins de les seves organitzacions i a buscar la representació paritària. Els urgeix així mateix a continuar la lluita contra l’assetjament en línia i la violència contra les dones periodistes.

Finalment, la FIP fa extensiva la seva crida a utilitzar el logo creat aquest any per defensar la igualtat, així com enviar per Twitter missatges de solidaritat amb les dones periodistes el 8 de març utilitzant el hashtag #IFJVAM.