La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) demana als diputats que corregeixin el projecte actualment en tràmit, perquè limita greument els drets d’expressió, informació i reunió

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) demana als grups parlamentaris que corregeixin el projecte de Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que actualment tramita el Congrés dels Diputats, perquè el seu articulat vulnera drets fonamentals d’una societat democràtica.

Respecte al treball dels professionals de la informació, imprescindible en una democràcia, el projecte elaborat pel Govern és un greu menyspreu de drets com el d’expressió, el d’informació i el de reunió. Tots ells estan protegits per tractats internacionals que han estat signats per l’Estat espanyol, com la Declaració Universal de Drets Humans (article 19), el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (article 19) i el Conveni Europeu de Drets Humans (article 10). L’article 36.26 del projecte de llei sanciona «l’ús no autoritzat d’imatges o dades personals o professionals d’autoritats o membres de les Forces i Cossos de Seguretat que puguin posar en perill la seguretat personal o familiar, de les instal·lacions protegides o en risc l’èxit d’una operació».

La FeSP considera que aquest article sembla redactat amb l’objectiu d’obstaculitzar el treball dels periodistes i fotoperiodistas perquè no puguin prendre imatges d’hipotètics abusos policials. Amb la seva ambigua redacció obre a més la porta a decisions arbitràries per part d’uns funcionaris que es converteixen de fet en jutge i part al mateix temps. Els tribunals han reconegut de manera habitual com a un exercici de la llibertat d’expressió que periodistes o ciutadans captin imatges de fets que succeeixen en la via pública i que en moltes ocasions han permès deixar constància de greus atemptats als drets humans comesos per alguns agents de la seguretat.

També és molt preocupant la nova tipificació de les injúries o faltes de respecte als Cossos i Forces de Seguretat. Des del màxim respecte al dret a l’honor de totes les persones, cal indicar que diversos informes i dictàmens jurídics apunten que això podria limitar la llibertat d’expressió, atès que l’autoritat dels agents ja està protegida en altres normatives. Una vegada més, a més, l’ambigüitat del redactat obre la porta a l’arbitrarietat sobre el que es podria considerar una falta de respecte o una injúria.

La FeSP rebutja rotundament la regulació que es fa dels drets de reunió i de manifestació perquè és una evident reculada democràtica respecte a la llei actualment en vigor.

La Junta Executiva Federal de la FeSP demana als grups parlamentaris que atenguin aquestes peticions i altres que han formulat organitzacions com Amnistia Internacional, a les quals donem suport plenament. Considerem imprescindible que siguin modificats o eliminats del projecte de llei els articles que limiten greument els drets de de expressió, informació i reunió, per evitar que Espanya se situï a la cua del món pel que fa als drets humans fonamentals en una societat veritablement democràtica.

14 de novembre de 2014