Després d’un període de reflexió i de contrastar les diferents realitats existents a Catalunya pel que fa a sistemes de realització de pràctiques dels estudiants de periodisme, l’SPC ha elaborat -partint del document ja existent- una nova proposta sobre aquesta qüestió. Aquest text serà la pedra angular de les negociacions a les empreses per fer front a la utilització dels estudiants en tasques pròpies dels treballadors de plantilla. El Sindicat ha iniciat ja una campanya de difusió del document perquè pugui orientar l’actuació dels delegats sindicals i de membres de comitès d’empresa. El nou document manté el posicionament tradicional de l’SPC d’evitar que les pràctiques dels estudiants es facin servir per cobrir llocs de treball estructurals i fa unes propostes més concretes sobre com dur-les a terme en el temps, en la durada i en l’horari.