El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), davant de l’acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de vetar la utilització de determinades expressions als professionals de la informació dels mitjans de la CCMA, considera que aquesta no és tasca de la Junta Electoral, ja que entre les seves atribucions, encara que aquest organisme ho ignori amb tossuderia infinita elecció rere elecció, no està la de decidir els continguts dels espais informatius dels mitjans de comunicació, siguin públics o privats.

Coincidim amb la majoria de pronunciaments que unes instàncies administratives de l’Estat com són les Juntes Electorals no poden interferir en el dret a la informació de la ciutadania plasmat a l’article 20 de la Constitució, ni tan sols en període electoral. Aquesta és una actitud de censura prèvia, inadmissible en democràcia i vetada per la mateixa Constitució.

En aquesta línia, considerem que les discrepàncies que puguin haver-hi sobre el llenguatge informatiu en un mitjà públic només poden ser resoltes –si no poden ser-ho amb mecanismes interns– per una autoritat audiovisual independent, sense dependència política i amb criteris professionals i de servei públic. Moltes de les expressions utilitzades en els darrers mesos en relació al Procés independentista són objecte de debat en el conjunt de la professió i de manera específica dins dels mitjans de la Corporació. Ens consta que en la tasca informativa diària no s’ha imposat cap directriu respecte dels termes a emprar, de manera que aquests mitjans han reproduït un ventall divers d’expressions, a criteri de cada professional.

Per aquestes raons critiquem la darrera decisió de la Junta Electoral Provincial perquè s’extralimita en les seves funcions. Per això, denunciem les pràctiques d’aquest tribunal i li reclamem que eviti nous pronunciaments contraris al dret a la informació del qual hauria de gaudir la ciutadania en una societat plenament democràtica.

29 de març de 2019