Probablement ja no podrà ser aprovada en aquesta legislatura a causa del desinterès dels grups parlamentaris, malgrat que abans es van mostrar disposats a secundar-la

La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i les agrupacions de periodistes de CCOO i UGT lamenten que el projecte de Llei orgànica de Protecció del Secret Professional del Periodisme, que la pràctica totalitat dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats van dir que secundarien, es trobi paralitzat i en perill de decaure pel fet que cap grup de la Cambra ha intervingut perquè continuï la seva tramitació.

El 13 de desembre passat, aquesta llei va ser introduïda com a una esmena in voce del Grup Socialista en el projecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, la tramitació de la qual ja es trobava molt avançada. Les organitzacions citades van considerar que aquesta era la via més adequada per estalviar informes i agilitar la seva tramitació, la qual cosa permetria que pogués ser debatuda i aprovada probablement el març de 2023.

A l’ésser una llei de caràcter orgànic, la Mesa del Congrés va acordar l’endemà desglossar-la de la llei de caràcter ordinari en la qual havia estat introduïda com a esmena, per a continuar la seva tramitació separada. El PP i Vox es van oposar a aquest desglossament, però la Mesa va rebutjar la petició dels populars de reconsiderar la seva decisió perquè això s’ha fet amb altres lleis i no és necessari que tots els grups presents en una comissió ho acordin per unanimitat sinó que n’hi ha prou amb la majoria.

Des del 14 de desembre, fa ja quatre mesos, el projecte de llei està aturat a la Comissió de Justícia del Congrés pendent d’informe. La FAPE, CCOO, UGT i la FeSP –aquestes tres últimes, en representació del Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP)– mostren la seva preocupació perquè ni el PSOE, que presideix aquesta Comissió, ni cap dels altres grups hagi plantejat des de llavors cap iniciativa perquè continuï la seva tramitació.

Amb aquest projecte de llei es compleix el mandat de l’article 20 de la Constitució, amb 44 anys de retard. És una llei que no provoca cap polèmica política ni implica cap cost, per la qual cosa tots els grups amb els quals es van reunir les organitzacions citades l’any passat van expressar la seva intenció de donar suport a la seva tramitació. Malgrat això, la falta d’interès que han demostrat tots plegats farà que, molt probablement, no pugui ser aprovada abans de la dissolució de les Corts per la convocatòria d’eleccions generals.

Signen:
• Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE)
• Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)
• Agrupació de Periodistes de CCOO
• Agrupació de Periodistes de UGT