L’Associació d’Editors de Diaris Espanyols (AEDE) ha anunciat que sol·licitarà ajudes de l’Estat per superar la crisi del sector. Demanarà reduccions a l’IVA per la venda de premsa, ajudes per a la innovació tecnològica i l’estímul de la lectura, entre altres mesures. Segons els editors, els poders públics han de contribuir a l’estabilitat de la premsa perquè és «la garantia d’una societat plural».

La Junta Executiva Federal de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) celebra que la patronal es preocupi per la pluralitat i per la funció social de la premsa. Però també volem recordar a l’AEDE la necessitat que existeixi pluralitat interna en els mitjans i la defensa de la informació com un bé social i no com a mera mercaderia.

A l’hora de concedir ajudes cal tenir en compte que no totes les empreses periodístiques estan en la mateixa situació i que moltes d’elles han viscut etapes de grans beneficis que no han invertit en allò que ara diuen defensar.

La FeSP reclama dels poders públics que, en el cas de concretar aquestes ajudes, només les concedeixi a les empreses que compleixin les següents condicions:
• Compromís de mantenir els llocs de treball.
• Presentar plans de viabilitat acordats amb els comitès.
• Complir les obligacions de contractació i els drets laborals.
• Plans dignes per a les pràctiques dels estudiants.
• Consells de redacció que assegurin la pluralitat interna i la independència professional.

Sense aquests requisits, aquestes ajudes només serviran per augmentar els comptes de resultats de les empreses i gens per al futur d’una premsa que hauria de sortir d’aquesta crisi segura de no repetir els seus més recents i imprudents errors, i amb l’obligació de respectar el dret a la informació de la ciutadania.

23 de febrer de 2009