La Federació de Sindicats de Periodistes i la Xarxa de Mitjans Comunitaris recullen en un informe l’increment d’agressions a periodistes en les manifestacions i l’incompliment pel Govern de la legislació audiovisual.

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i la Red de Medios Comunitarios (ReMC) han elaborat un informe sobre la llibertat d’expressió a Espanya, en el qual constaten amb casos concrets la reculada que s’està vivint en aquesta matèria. Aquest informe ha estat enviat a diferents organitzacions internacionals i espanyoles, així com a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i a la institució del Defensor del Poble.

La FeSP i la ReMC denuncien l’increment d’agressions a periodistes i fotoperiodiste, per part d’alguns agents dels Cossos i Forces de la Seguretat de l’Estat i de policies autonòmiques, quan exerceixen la seva feina en manifestacions i protestes públiques. Aquestes agressions i obstacles en la seva tasca les pateixen sobretot els freelances i els col·laboradors de publicacions modestes i emissores comunitàries, de manera especial quan registren les detencions de manifestants o les càrregues dels agents contra ells. En l’informe també denuncien que el Govern espanyol i els de diverses comunitats autònomes incompleixen la Llei General de Comunicació Audiovisual i no responen o deneguen les sol·licituds de llicències per a emissores de ràdio i de televisió comunitàries sense ànim de lucre. La FeSP i la ReMC recorden que, malgrat els quatre anys transcorreguts des de l’aprovació d’aquesta llei, el Govern espanyol encara no ha aprovat les disposicions que preveu aquesta norma en relació a les emissores comunitàries, la qual cosa és utilitzada per algunes comunitats autònomes com a excusa per negar les sol·licituds de llicències.

El retrocés en la llibertat d’expressió i l’increment dels obstacles policials a la feina dels professionals dels mitjans de comunicació ha estat denunciat en diferents ocasions no només per la FeSP i la ReMC sinó també per altres organitzacions professionals, i fins i tot per la representant sobre llibertat de mitjans de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació Europea (OSCE), Dunia Mijatovic. Aquesta organització, en una de les seves recomanacions, ha recordat als Estats membres que els atacs contra periodistes han de ser tractats com a atacs directes a la llibertat d’expressió, per la qual cosa és imprescindible que es posin els mitjans perquè els qui exerceixen el periodisme puguin treballar amb seguretat.

Respecte a l’incompliment de la legislació audiovisual, la titular de la institució del Defensor del Poble, Soledad Becerril, va estudiar la situació i, a la fi de 2012, va enviar un recordatori a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i a la Societat de la Informació (Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme) sobre l’obligació que té de desenvolupar reglamentàriament la citada llei, sense que fins ara ho hagi fet. Com a conseqüència d’aquest incompliment de la llei per part del Govern central i els de diverses autonomies, que no concedeixen les llicències, nombroses emissores comunitàries de ràdio i de televisió han estat pressionades i se’ls ha obert expedient per part de diferents administracions (estatal i autonòmiques) per tal que cessin les seves emissions, perquè no disposen de llicència. En l’informe se citen diversos casos.